fbpx

Koen

Vergaderverslag 18 september 2023

Agenda

 • Dagelijks bestuur
 • Werkgroepouder en doe-ouder
 • Evaluatie ledenrekrutering
 • Belangrijke data
 • Toelichting nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Dagelijks bestuur

Voorzitter = Koen

De voorzitter is het gezicht van de ouderraad, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur:
  • initiatieven nemen
  • coördineren
  • uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
Ondervoorzitter = Anneleen

Vervangt de voorzitter op tijdens zijn afwezigheden.

Penningmeester = Evelien

De penningmeester beheert het geld van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Secretaris = Tijl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven, mails en andere stukken namens de ouderraad
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst
Extra leden dagelijks bestuur = Inge
 • Helpen andere leden wanneer ze hulp nodig hebben

Werkgroepouder en doe-ouder

 • Taakverdeling
  • Leden dagelijks bestuur
   • Zorgen voor de dag dagelijkse werking van de ouderraad
   • Nemen maximaal deel aan vergaderingen
    • minimum 3 van de 5 vergaderingen
   • Werkgroep-ouders
    • Nemen maximaal deel aan de vergaderingen
     • Minimum 3 van de 5 vergaderingen
    • Werken actief mee met minimum 1 werkgroep
    • Mogen ook een werkgroep leiden
   • Doe-ouders
    • Moeten niet aanwezig zijn op vergaderingen
    • Moeten niet meewerken in een werkgroep
    • Helpen bij activiteiten van de werkgroep

Evaluatie ledenrekrutering

 • Informatieavond start schooljaar
  • Infoavond begin september
  • Website
  • Smartschool
  • Facebookpagina

Belangrijke data

Datum Activiteit
07/09/2023 Infoavond start schooljaar (presentatie ouderraad)
September Infoavond bosklassen
22/09/2023 Strapdag
06/10/2023 Dag van de Leerkracht
11/10/2023 Veilig op Weg-vrachtwagen
20-24/11/2023 Voorleesweek
24-25/11/2023 Eetfestijn
12/12/2023 Digikids
2-9/02/2024 Week tegen Pesten
Februari Paasactie
28/03/2024(?) Soep op school
22/04/2024 Infoavond zeeklassen
25/05/2024 Receptie eerste communie
22/06/2024 Eindejaarsfeest
Eind juni Meet your teacher
TBD Groen op school

Toelichting van bestaande en nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen

Infoavond start schooljaar

We mogen dit jaar opnieuw een slide toevoegen in de presentatie van de leerkrachten.
Vorig jaar lag de focus op de activiteiten, dit jaar zal die op de financiële inspanningen liggen.
Geen idee hoe het komt dat slides aangepast waren in de presentatie bij start van het schooljaar.

Infoavond bos- en zeeklassen

Voor de bosklassen in oktober en de zeeklassen in mei wordt een infoavond georganiseerd voor de ouders. Daar mogen we vanaf dit jaar aanwezig zijn om onze bijdrage te benadrukken en de paasactie te promoten.
Bestuur zal 2 à 3 slides maken welke aantonen wat de bijdrage van de ouderraad is.

Verkeersouders:

 • Strapdag
  Vorige edities werden armbandjes aangekocht voor de kinderen van het lager. Zoals vorige jaren zullen ouders de fietscolons begeleiden ‘s morgens en ‘s avonds.
 • Veilig op weg-vrachtwagen
  In samenwerking met VIAS en Transport en Logistiek Vlaanderen zal er een informatiemoment georganiseerd worden. Dit zal doorgaan op een woensdag voormiddag. De leerlingen van de derde graad zullen een theoretische uiteenzetting krijgen met betrekking tot vrachtwagen en de gevaarlijke plaatsen rondom.
  Gemeenteplein gaat verkeersvrij gemaakt worden zodat alles op een veilige manier kan verlopen.

Voorleesweek

Zal doorgaan in November. Door groot succes van de vorige editie gaat de werkgroep bekijken of het concept kan of moet veranderd worden.
Mogelijkheden zijn om meerdere dagen op einde van de dag een stukje uit boek voor te lezen.

Dag van de leerkracht

Bestuur gaat samen met de school kijken wat mogelijk is. Ook moet het financieel haalbaar zijn.

Eetfestijn, eerste communie en soep op school

Deze 3 activiteiten zullen door één verantwoordelijke getrokken worden, aangezien het telkens slechts gaat om het oproepen van doe-ouders.

Voor de soep zal de school de bestelling zelf regelen en ons nadien gewoon de factuur bezorgen. Wij vormen daar eigenlijk een onnodige tussenpersoon.

Bestuur zal zorgen voor de opvolging.

Week tegen pesten

Vorig jaar werkgroep geweest, geen echte activiteit gedaan. Voor het nieuwe jaar zal er geen speciale week georganiseerd worden. De school werkt een gans jaar door aan een project tegen pesten. Ook valt het samen met de periode van Carnaval Ninove.

Er zullen geen armbandjes gekocht worden en indien de school hulp nodig heeft zullen ze ouderraad hiervan op de hoogte brengen.

Paasactie

Beste activiteit met meeste opbrengt voor de rekening voor de ouderraad.

Eventueel de chocolade in bulk aankopen en via werklift laten inpakken of inpakken organiseren met deel van ouderraad.

Digikids

Werkgroep opstarten in september, eventuele samenwerking met andere ouderraden onderzoeken. Ideaal zou zijn om de sessie nog in het eerste semester te kunnen organiseren.

Nieuwe deadline tegen 12 december. Dan is er terug infosessie van CLB op school.

Eindejaarsfeest

Doel is om tegen nieuwjaar het volledige concept uitgewerkt te hebben zodat we na nieuwjaar aan de praktische kant kunnen beginnen. Een belangrijk aspect in het concept zal het pensioen van Carine zijn. Directeur Marc gaat rond januari 2025 in pensioen.

Meet your teacher

We krijgen dit schooljaar de mogelijkheid om tijdens het meet your teacher moment een stand te organiseren van de ouderraad.

Groen op School

De enquête kan uitgestuurd worden naar de leerkrachten. School geeft info wanneer dit mogelijk is. Nadien zal het aftoetsen zijn hoever we dit schooljaar kunnen gaan.

1 September

Mogelijk bekijken om ouders op de eerste schooldag een koffiekoek en koffie aan te bieden

Bestuur zal samen met school kijken wat mogelijk is voor dit in orde te krijgen

Mooimakers

Werkgroep zal terug nieuw leven ingeblazen worden. Christine gaat haar schouders hieronder zetten. Schoolomgeving is niet de properste en dit willen we met de ouderraad graag anders zien.

Warmste Week

Samenwerking met school om iets te organiseren.

Evaluaties werkgroepen vorig schooljaar

Werkgroep ouders Donkerstraat

 • 12 leden
  • Ouders en zelfs grootouders
 • Gerealiseerde werken
  • Kippenhok
  • Verhuis van klassen
  • Speelplaats onkruidvrij maken
  • Onderhoud van tuin
  • Nieuwe klasdeur
  • Filmpje om Donkerstraat onder de aandacht te brengen
   • +3300 views op facebook
  • Nieuwe projecten
   • Kookouders
    • Beurtrol van ouders die soep gaan maken voor kindjes van Donkerstraat

Werkgroep Rommelmarkt:

 • Veel standhouders
 • Beperkte opkomst van kopers
 • Ongeveer 200 euro winst gemaakt
 • Eventueel samenwerken met Bazaar op den Trottoir voor volgende editie.

Werkgroep bloembakken:

 • Ongeveer 100 plantjes gekocht
 • Bloembakken gevuld met de bloemetjes
 • Opfleuring van de speelplaats
 • Bewatering is niet goed gelukt tijdens de warme zomer. Alle goeie plantjes door school verplant om mooie bloembakken op school te plaatsen.

Punten voor de school

Hoe waren de inschrijvingen van het nieuwe schooljaar 2023-2024?

 • Er zijn nog steeds plaatsen open
 • 4de leerjaar net teveel voor 2 klassen, ook veel zorg nodig
 • 2018 zit nu juist goed. Geen overtal meer.
 • Andere geboortejaren zijn nog plaatsjes vrij

Wat is de impact van Buitenwijs Neigem op het aantal leerlingen?

 • Beperkt aantal kindjes hebben school verlaten (ongeveer 11)

Fruit op school

 • Vele malen hetzelfde fruit aangeboden
  • Appel, peer, banaan, wortel, clementine

Schoolfotograaf

 • Graag aandacht voor
  • Achtergrond
  • Kleur
  • Gesloten ogen
  • Correcte schoolnaam

Punten van de school

Zorgcoördinator Ann gaat werken voor het ondersteuningsnetwerk. Haar plaats moet nog ingevuld worden.

Punten voor de schoolraad

Vergadering 25 september 2023

Punten van de schoolraad

Nieuwe bijdragen bos-en zeeklassen voor de ouders

 • Bosklassen: 260 euro
 • Zeeklassen: 225 euro

Vermelding in schoolreglement van bijdragen ouderraad

 • Fruit: 3 euro per kind
 • Bosklassen 20 euro per kind
 • Zeeklassen 20 euro per kind

Aanpassing van bedragen in schoolreglement

 • Zwemmen stop wegen sluiting zwembad
 • Sportdag : 14 euro
 • Schoolreis 3-6e: 24 euro
 • Fruit 4,5 euro
 • Short turnen: 10 euro
 • Max factuur
  • Kleuters: 55 euro
  • Lager 105 euro

Maaltijden

 • La Tourbière is en blijft traiteur
 • Bevraging ouders donkerstraat voor soep ‘s middags

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Dinsdag 28 november 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Maandag 25 maart 2024 (+ophalen paaseitjes?)
 • Donderdag 16 mei 2024

Vragen, opmerkingen of suggesties

Een Beke Meer: rommelmarkt voor kinderspullen!

De ouderraad organiseert op zaterdag 24 juni de eerste editie van “Een Beke Meer”, een rommelmarkt voor kinderspullen en heel wat meer! Van 11u00 tot 15u00 kan je in onze vestiging in de Donkerstraat terecht voor een gezellige rommelmarkt waar je leuke baby- of kinderspulletjes op de kop kan tikken of ze als standhouder een tweede leven kan geven. Ben je op zoek naar speelgoed, babykledij, puzzels of een kinderwagen? Kom dan zeker langs! Wil je net wat plaats maken op zolder? Registreer je dan hier gratis als standhouder.

Terwijl je langs de kraampjes kuiert, kunnen de kinderen ravotten op het springkasteel. Geniet van een hapje en een drankje, opgeluisterd door een muzikaal intermezzo van jeugdharmonie Taccato. We zorgen voor wat kleur met kindergrime en er komt een stoere Amerikaanse truck langs!

Inschrijven als standhouder kan tot en met 17 juni 2023 via dit invulformulier.

Schrijf je in als standhouder op de rommelmarkt

De rommelmarkt ‘Een Beke Meer’, een organisatie van de Ouderraad BME, gaat door op zaterdag 24 juni van 11u00 tot 15u00 in onze vestiging in de Donkerstraat. Je kan er als standhouder al je kinderspullen een tweede leven geven. Een standplaats meet 3 meter bij 3 meter. Je staat als standhouder zelf in voor de opbouw van je stand (tafels, party-tent,…). De inschrijving is gratis.

Opgelet: We geven voorrang aan standhouders die een link hebben met de school. Er worden meerdere standhouders per leerling toegelaten. Heb je een kind, kleinkind, nichtje of neefje, buurjongen of buurmeisje op onze school, dan zal je na inschrijving van ons een bevestigingsmail ontvangen. In die mail vind je ook alle praktische informatie.
Heb je geen link met de school, dan kan je je aanmelden voor de wachtlijst. We contacteren je dan vanaf 18 juni indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

De inschrijvingen zijn intussen afgesloten. Heb je als standhouder nog vragen, contacteer ons dan via het contactformulier of via hallo@ouderraadbme.be.

Vergaderverslag 4 mei 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Korte mededelingen
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Korte mededelingen

Nieuwe werkgroepouder

 • Welkom Hilde
  • Mama van Silke
  • Bijtjesklas in de Donkerstraat
  • Gestart na Paasvakantie en onmiddellijk zich geëngageerd bij ouderraad

Proficiat Lindsay en Jonathan

 • Beiden doe-ouders
 • Mama van Lyam (hondjes), luca (bijtjes)
 • Kersverse ouders van Loïc geboren op 17 april 2023

Proficiat juf Sarah

 • Juf Sarah van 1A werd mama van Emma

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Eerst brainstorm heeft plaatsgevonden
 • Bevraging voor leerkrachten en leerlingen wordt uitgewerkt.
 • Verdere uitvoering van enquête op vraag van directeur uitgesteld naar volgend schooljaar

Ook de school heeft een actieve werkgroep rond speelplaatswerking. Ook daar komt het groene aspect aan bod. De bedoeling is om de werkgroepen uiteindelijk te laten samenwerken en de noden en wensen op elkaar te laten aansluiten.

Werkgroep Verkeersouders

 • Fietspooling was een groot succes
  • Fietscontrole door verkeersouders is vlot verlopen
   • Wel nog veel fietsen die moeten in orde gebracht worden
   • Merken dat nieuwe fietsen niet conform Belgische wetgeving zijn.
    • Vooral mountainbikes
    • Vaak reflectoren en verlichting dat ontbreekt

Soepbedeling

 • Ging door op donderdag 30 maart 2023 tussen 11:30 en 12:30
  • Last minute wijziging door school.
  • Komt beter uit in hun weekthema
 • Helpers
  • op hoofdschool geen helpers. Leerkrachten hebben het zelf gedaan
  • Donderstraat was er 1 mama (niet ouderraad) komen helpen met uitschenken
 • Verdeling
   • Hoofdschool voor enkele kinderen geen soep
   • Donkerstraat was er soep over
   • Transport ingelegd om soep van Donkerstraat naar Nieuwstraat te brengen waardoor iedereen soep had.
    Dit jaar werd er 70 liter soep besteld. Als de soep volgend jaar opnieuw in het kader is van de sobere maaltijd, moet er minstens 80 liter besteld worden.
   • Factuur
    Is intussen in orde, adres gewijzigd
   • Communicatie
    Zal volgend jaar worden opgelet om de ouderraad te vermelden.

Werkgroep Digikids

 • Whatsapp groep in orde = 4 deelnemers
 • Eerste brainstorm gepland op maandag 15 mei
 • Er wordt contact gelegd met andere ouderraden in verband met een eventuele samenwerking.

Werkgroep Rommelmarkt “Een Beke Meer”

 • Gaat door op zaterdag 24 juni
  • Aanvraag voor straat af te zetten is binnen = nog geen antwoord van het stad
  • Reeds bevestigt
   • Versiering in samenspraak met juffen
   • Flyer in ontwikkeling
   • Enkel voor kinderen en personeel die link hebben met de school
   • Kinder- en babyspullen mogen verkocht worden
   • Taccato komt optreden
   • Truck als eyecatcher
   • Springkasteel
  • Kan dit ook op kalender op smartschool geplaatst worden.
  • Uitnodiging gaat Tijl binnenkort schrijven en zou deze dan via smartschool verstuurd kunnen worden?
   Kalenderitem en smartschool bericht zijn geen probleem

Werkgroep receptie communie

 • 7 kandidaten hebben zich aangemeld = dank hiervoor.
  • Goed voor zichtbaarheid van ouderraad
  • Enkel hulp in namiddag = receptie zelf
   • Opdienen
   • Uitschenken
   • Hapjes ronddragen
   • Afwas
   • Opkuis achteraf
  • Evaluatie:
   • Geen opmerkingen. Alles vlot verlopen.
   • Mooie samenwerking school en ouderraad
   • Dank u aan alle ouders die geholpen hebben

Werkgroep Schoolfeest

 • Rekenen op aanwezigheid van iedereen!
  • Werkgroep-ouders
  • Doe-ouders
 • Bevraging van aanwezigheid is doorgestuurd
 • Gelieve deze voor zondag 07 mei middernacht in te vullen
  • Ook indien je verhinderd bent, graag een seintje via mail naar secretaris.
  • 8 mei gaat info naar Carine voor verdere planning.

Werkgroep Donkerstraat

 • Groep van ongeveer 8 tal ouders en grootouders verzameld
 • Eerste klusjes zullen in de tuin gebeuren samen met Renaud
  • Plaatsen kippenhok
  • Werkjes in de tuin
  • Paar zware objecten verplaatsen op speelplaats
 • Communicatie ging vlot en snel volk gevonden
 • Geplande zaken graag iets vroeger melden.
  • Geeft meer mogelijkheden om zaken op het werk geregeld te krijgen om overdag vrij te zijn.

Door omstandigheden is alles in één keer moeten besteld worden en kon er pas last-minute beslist worden om het materiaal te installeren. Indien mogelijk wordt er in de toekomst vroeger verwittigd.

Punten voor de school

 • Werklift Ninove

De werking is gekend en kan, indien de gepaste situatie zich voordoet, ingezet worden

 • Win een muurschildering

De info werd doorgegeven aan de leerkrachten, de organisator is gekend bij de school.

 • Zonnecrème kleuters

Enerzijds was er het onverwachte goede weer, anderzijds hadden ook heel wat ouders nog geen zonnecrème meegegeven met de kinderen. Van zodra er zich opnieuw een periode met mooi weer aankondigt, zullen de ouders eraan herinnerd worden.

Punten van de school

 • Verfraaiing speelplaats Nieuwstraat

Bij de kleuters werd een buitenkeuken en een carwash geïnstalleerd, op de grote koor wordt een betere afscherming van de stille speelplaats voorzien. Het podium verhuist naar de muur met de muurschildering.

 • Verfraaiing speelplaats en tuin Donkerstraat

Er werd nieuwe schors voorzien, samen met de (groot)ouders werden al heel wat werkjes verricht in de tuin.

 • Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Er zijn nog plaatsen over, zowel in de nieuwstraat als donkerstraat. De digitale inschrijving verliepen vlot. De ombudsdienst ontving geen enkele klacht.

 • Sponsoring Hondjes

Alhoewel we erg fan zijn van het initiatief, kunnen we jammer genoeg niet ingaan op de vraag om het afscheidsfeestje van de kleuters financieel te steunen. De ouderraad steunt projecten ten voordele van alle leerlingen en niet van individuele klassen.

Punten voor de schoolraad

 • Geen punten voor de schoolraad

Punten van de schoolraad

 • Volgende vergadering schoolraad
  • Donderdag 22 juni 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Tijdens de rommelmarkt zal het springkasteel, dat eerst voorzien was op straat, uiteindelijk op de speelplaats gezet worden. De afgesloten straat wordt sneller terug open gesteld. Door het springkasteel op de speelplaats te zetten, kan het langer blijven staan en kunnen we veiliger afbreken.

Vergaderverslag 20 maart 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Ouderraad:
  • Eerste vergadering is gepland voor algemene brainstorm te doen op maandag 27 maart 2023
 • School:
  • Is er info verzameld bij leerkrachten en leerlingen?
   • Op school ging het meer over de werking van de speelplaats. Minder over het groene aspect van school.
    • Meer over communicatie op de speelplaats.

Werkgroep Stip-It actie

 • Polsbandjes besteld en geleverd
  • Hebben de eerste leerjaren deze ontvangen? Kinderen van ouders uit de ouderraad gaven aan dat hun kind geen bandje ontvangen had. Hoewel ze wel aangekocht geweest zijn.
   • Moeten we ze nog aankopen in de toekomst?
   • Moet tijdstip van uitdelen herbekeken worden?
 • Extra activiteiten?
   • Werkgroep was opgericht maar niet geactiveerd geweest.

Werkgroep paaseitjes

 • Uitdelen ging door op maandag 20 maart tussen 1700 en 1930
 • Leveranciers
  • Chocolade = Valentino
  • Snoep = snoepman uit Aalst
 • Top 5 beste verkopers
   • Hondjes
   • Poezen
   • 1B
   • Giraffen
   • Dolfijnen
 • Algemene indruk:
  • Minder bestellingen
  • Gemiddelde prijs per bestelling was wel gestegen
  • 600 euro minder omzet dan vorig jaar
 • Winst
  • Iets meer dan 2200 euro
 • Opmerking naar volgend jaar:
  • Kunnen we als ouderraad extra toelichting komen geven op infoavond van bos- en zeeklassen. Dit om onze bijdrage duidelijk te maken en wat voor impact het heeft op de maximumfactuur.
  • Volgend jaar eventueel in bulk kopen en zelf in zakjes steken.

Werkgroep Verkeersouders

 • Begeleiding van de fietsers op vrijdag 24 maart 2023
  • Samenwerking tussen school, verkeersouders en ouderraad
 • Controle van de fietsen tijdens de dag op veiligheid
  • Verkeersouders gaan het zelf doen wegens personeelstekort bij Politie

Soepbedeling

 • Soep is besteld
 • Gaat door op donderdag 30 maart 2023 tussen 11:30 en 12:30
  • Last minute wijziging door school.
  • Komt beter uit in hun weekthema
 • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
  • Enkele ouders hadden zich vrijgehouden voor woensdag. Door wijziging van datum kunnen deze niet meer helpen
  • Geïnteresseerden werkgroep- en doe-ouders mogen dit kenbaar maken.
  • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brenge

Werkgroep Digikids

 • Whatsapp groep in orde = 4 deelnemers
 • Eerste brainstorm gepland na paaseitjes en fietscontrole

Werkgroep Rommelmarkt “Een Beke Meer”

 • Gaat door op zaterdag 24 juni 
  • Aanvraag voor straat af te zetten is binnen
  • Leuke ideetjes uit brainstorm gekomen
   • Springkasteel
   • Grimmage
   • Foodtruck
   • Versiering in samenspraak met juffen
   • Flyer in ontwikkeling
   • Enkel voor kinderen en personeel die link hebben met de school
   • Kinder- en babyspullen mogen verkocht worden
   • Taccato komt optreden

Punten voor de school

 • Hoe verlopen de voorinschrijvingen online?
  • Dinsdag 21 maart worden de voorinschrijvingen afgesloten dus nog geen info hierrond.
  • Wel 18 instappers via broers, zussen en personeelsleden. Deze mensen worden nu reeds gecontacteerd voor het verder verloop van de inschrijving.
  • Kan school hierrond eventueel iets communiceren via smartschool of ander medium. Het leeft bij de ouders die hun kind willen inschrijven.
 • Kleuterturnen
  • Juf Marjan is terug
  • Vaste klasjuffen voorzagen zelf bewegingsmoment met de kinderen
 • Communicatie rond “Leesplezier begint hier”:
  • School verspreidt flyer hiervoor die dan door de ouder wordt ingevuld. Daarna blijft het stil. Flyer bleef in communicatieschriftje zitten.
   • Is niet duidelijk dat mensen dit zelf online moeten bestellen. Bericht gaf indruk dat het bestellen was via de school.
   • Tip aan ouder vanuit de ouderraad: sneller berichtje op de brooddoos voor extra info te vragen

Punten van de school

 • Afwezigheden opvangen wordt moeilijk. Soms is opofferen van de zorg zelfs niet meer voldoende om afwezigheden op te vangen.
 • Communicatie voor korte termijnafwezigheden wordt moeilijk bij te houden en tot minimum beperkt. Zou anders voor teveel aan berichten zorgen.
  • Vraag vanuit de ouderraad is om deze info algemeen te verspreiden zodat ouders weten dat er geen communicatie rond zal gebeuren want vaak zit men hierop te wachten.

Punten voor de schoolraad

 • Geen punten voor de schoolraad

Punten van de schoolraad

 • Ontslag van Piet Verhulst als voorzitter op eigen vraag is aanvaard
 • Nieuwe Lid vanuit ouderraad Tijl Mettepenningen is aanvaard.
 • Taakverdeling:
  • Voorzitter = Tijl Mettepenningen
  • Ondervoorzitter = Evelien Van de Perre
  • Secretaris = Tanja Jans
 • Nieuw aanmeldingssysteem toegelicht
  • Maximum aantal instappers voor schooljaar 2023-2024
   • 33 voor Nieuwstraat
   • 11 voor Donkersterstraat
  • Opwaardering Donkerstraat toegelicht = zie vorig verslag ouderraad
  • Personeelsbestand
   • Langdurige afwezigheden kunnen opgevangen worden
   • Bij korte afwezigheden wordt de zorg opgeofferd
   • Patrick (busbegeleider) heeft ook busrijbewijs behaald en is back-up van Renaud
  • Volgende vergadering schoolraad
   • Donderdag 22 juni 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Vergaderverslag 25 januari 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Te bespreken punten vorige vergadering
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Vanaf nu vragen we aan de leden om binnen de 2 weken na het ontvangen van het verslag uw opmerkingen kenbaar te maken.
Indien geen opmerkingen zal het verslag automatisch goedgekeurd worden en op de website gepubliceerd worden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Whatsapp in orde en 11 leden
 • Heeft school al meer info over herinrichting?
 • Besluit:
  • OR zal starten met brainstorm over de mogelijkheden.
  • De school is hier reeds mee bezig om info te verzamelen bij leerkrachten en leerlingen.
  • Beide actoren zullen daarna hun ideeën samenleggen.
   • Geeft bredere kijk op het item.
   • Ieder idee kan een meerwaarde zijn.
   • Met de interessantste en meest creatieve ideeën kunnen beide partijen samen verder werken.

Werkgroep Stip-It actie

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Week van 10 tot 17 februari
 • Besluit:
  • Polsbandjes zijn besteld.
   • Enkel voor het lager en de leerkrachten.
   • 300 exemplaren
  • Extra activiteit voor de werkgroep gaat de school nog over nadenken en doorgeven aan de OR

Werkgroep paaseitjes

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Gaat door op 20 of 27 maart 2023 tussen 1700 en 2000
 • Binnenkort bezoek snoepleverancier
 • Wie wil er paashaas zijn?
 • Besluit:
  • Gaat door op maandag 20 maart tussen 1700 en 2000
  • Leveranciers
   • Chocolade = Valentino
    • Levert op maandag 20 maart op school (directeur akkoord)
    • Aankoopprijs gestegen maar we behouden verkoopprijs van vorig jaar
   • Snoep = snoepman
    • Moet ter plaatse afgehaald worden
    • Nieuwe leverancier maar lijkt betrouwbare partner te kunnen zijn
   • Daling inkomsten:
    • Aankoopprijzen zijn gestegen. We kiezen bewust om geen prijsstijging door te voeren omdat we bewust zijn van een lagere verkoop wanneer de zakjes duurder worden.
   • Paashazen:
    • Christophe, Inge en Ulrike waren kandidaat in de eerste vergadering om deze hartverwarmende taak op zich te nemen. Te bekijken verder in de werkgroep.

Soepbedeling

 • Verantwoordelijke Inge
 • Gaat door op woensdag 29 maart 2023
 • Besluit:
  • Soep voor ongeveer 420 en personeel zal besteld worden
  • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
   • Geïnteresseerden mogen dit kenbaar maken.
   • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brengen

 

Hulp bij receptie Communie

 • Gaat door op 30 april
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren.

Hulp bij schoolfeest

 • Gaat door op 10 of 11 juni
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren. Rekenen op alle leden van de OR die dag!

Werkgroep Rommel of speelgoedmarkt

 • Whatsapp in orde en 9 leden
 • Gaat door op zaterdag 24 juni
 • Februari eerste startvergadering
  • Meer info zie punten van de school

Punten voor de school

Boekenpakket

 • Beslissing zal komen na de paasactie
 • Zouden leerkrachten liever boekenpakket of boekenbon hebben?
 • Besluit:
  • Leerkrachten kiezen voor de boekenbon

Preventie over digitalisering bij jongeren

 • Idee van project Childfocus
 • Diverse denkpistes naar voor gekomen:
  • Bericht via oudercontact meegeven met ouders
  • Samenwerken met jeugdbewegingen
  • Informeren bij overkoepelende organsaties waar leden OR in zetelen
  • Quiz organiseren
  • Bevraging doen en met cijfers de ouders informeren
  • ….
 • Besluit:
  • Voldoende punten om hier een werkgroep van te maken.
  • Deze zal binnenkort gecommuniceerd worden naar de leden zodat geïnteresseerden zich kunnen aanbieden om hieraan deel te nemen.

Punten van de school

Donkerstraat meer in de schijnwerpers zetten

 • Situatieschets
  • Nu iets meer dan 30 kinderen waarvan er 13 naar het 1ste leerjaar vertrekken volgend schooljaar
  • School wil 2 klassen van 22 leerlingen behouden
  • Instroom is nodig!
  • Bij nieuwe inschrijvingen zullen volgende plekken open gesteld worden op de website
   • 35 voor de Nieuwstraat
   • 11 voor de Donkerstraat
  • Werking toekomst
   • Men wil meer richting een open school gaan
    • Tuin meer integreren in het lessenpakket
    • Teamteaching of co-teaching
     • De 2 klassen meer laten samenwerken en iedereen leert van elkaar
     • 2 leerkrachten plannen hun agenda’s samen en stellen de lessen op elkaar af
    • Buitenspeelgoed komt in orde
     • Buitenkeuken is reeds afgewerkt
     • Carwash voor de fietsen is volgende project
    • Bevraging ouders
     • Op 26 januari zullen ouders Donkerstraat bevraagd worden naar hun mening over de werking van de school
     • Alle ideeën en opmerkingen zullen meegenomen worden om de nieuwe werking waarmee de school reeds gestart is verder uit te werken.
     • Meer info voor de ouders op donderdag 16 februari tijdens de donderdagactiviteit op de speelplaats waarop de ouders van de Donkerstraat uitgenodigd zijn door de juffen.
    • Werkgroep oprichten
     • Directeur vraagt of de ouderraad een lokale werkgroep wil ondersteunen en leiden. Een taak die de ouderraad met plezier op zich wil nemen.
     • Tijl zal dit op zich nemen.
     • Meer info volgt later
    • Rommelmarkt
     • De school vraagt of het mogelijk is om de activiteit van 24 juni (Rommelmarkt, speelgoedbeurs) te laten doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.
     • Er was geen bezwaar van de aanwezige leden en dus zal deze activiteit integraal doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.

Punten voor de schoolraad

 • Voordragen kandida(a)t(en) voorzitterschap
  • 1 kandidaat => Tijl
   • Geen bezwaren van de aanwezige leden op deze kandidatuurstelling.

Punten van de schoolraad

 • Volgende vergadering op maandag 6 februari 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Maandag 20 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Voorstel van Pieter naar aanleiding van ongeval in omgeving van de school:

 • Hij kent iemand die zelf ongeval gehad heeft en lezingen geeft aan kinderen op scholen over zijn ervaringen of groepsaankoop helpen, fluohesjes,… organiseren via school en ouderraad
 • Jeroen van de werkgroep van de verkeersouders zag het zitten om zijn schouders hieronder te steken.
  • Analyse van wat verkeersouders kunnen doen:
   • Eventueel een fietscontrole op school
   • Kijken wat mogelijk is via octopusplan
   • Sensibiliseringsactie
   • Kijken wat mogelijk is om reeds effect te kunnen zien op volgende Strapdag.

Paasactie 2023 gaat van start!

Na twee erg succesvolle edities van onze paasactie verkopen we ook in 2023 paaseitjes, truffels en snoepjes ten voordele van het Hartencollege Basisonderwijs Meerbeke! Zoals verwacht hebben onze leveranciers dit jaar hun prijzen opnieuw verhoogd, maar als ouderraad zeggen wij nee tegen de inflatie! Onze prijzen blijven dus gelijk zodat iedereen met Pasen van onze chocolade en snoepjes kan genieten! De opbrengst gaat integraal naar de verfraaiing van de schoolinrichting en de busreizen voor bos-en zeeklassen.

Bestellen kan enkel online via de webshop en tot en met vrijdag 10 maart 2023. Op maandag 20 maart kunnen de bestellingen afgehaald worden op de hoofdschool tussen 17u00 en 19u30. Tijdens het afhaalmoment zal ook de paashaas aanwezig zijn. Kom langs, ga met de paashaas op de foto en breng ook zeker een mooie tekening mee! De winnaar van de tekenwedstrijd ontvangt een leuk geschenk. Je kan een lege template of een kleurplaat downloaden op onze website .    

Psst… vorig jaar wonnen de Dolfijntjes de klasactie. De klas die tijdens deze paasactie het meeste aantal zakjes verkoopt, krijgt ook dit jaar van de ouderraad een cadeaubon om iets leuks uit te kiezen voor de klas!

Heb je hulp nodig bij je bestelling of wil je ons een vraag stellen, stuur ons dan gerust een mailtje. Wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. 

Naar de webshop!

Download hier je paastekening!

Op maandag 20 maart komt de paashaas de paaseitjes en snoep verdelen die tijdens de paasactie verkocht werden. Bij het afhalen krijgen jullie de mogelijkheid om de paashaas te ontmoeten. Wil je kans maken op een leuke prijs, geef hem dan een mooie tekening cadeau. Hij zal de winnende tekening bekend maken om 19u45 op onze Facebook-pagina

Bruis je van de creativiteit, download dan onze lege template en laat je fantasie de vrije loop! Concentreer je je liever op het inkleuren, download dan onze kleurplaat! Vergeet je naam en klas niet in te vullen voor je je tekening aan de paashaas afgeeft!

Om de template of kleurplaat in grote resolutie te downloaden:

 1. Klik op de afbeelding
 2. De afbeelding opent in een nieuw tabblad
 3. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer “afbeelding opslaan als…”