fbpx

Vergaderverslag 18 september 2023

Agenda

 • Dagelijks bestuur
 • Werkgroepouder en doe-ouder
 • Evaluatie ledenrekrutering
 • Belangrijke data
 • Toelichting nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Dagelijks bestuur

Voorzitter = Koen

De voorzitter is het gezicht van de ouderraad, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur:
  • initiatieven nemen
  • coördineren
  • uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
Ondervoorzitter = Anneleen

Vervangt de voorzitter op tijdens zijn afwezigheden.

Penningmeester = Evelien

De penningmeester beheert het geld van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Secretaris = Tijl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven, mails en andere stukken namens de ouderraad
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst
Extra leden dagelijks bestuur = Inge
 • Helpen andere leden wanneer ze hulp nodig hebben

Werkgroepouder en doe-ouder

 • Taakverdeling
  • Leden dagelijks bestuur
   • Zorgen voor de dag dagelijkse werking van de ouderraad
   • Nemen maximaal deel aan vergaderingen
    • minimum 3 van de 5 vergaderingen
   • Werkgroep-ouders
    • Nemen maximaal deel aan de vergaderingen
     • Minimum 3 van de 5 vergaderingen
    • Werken actief mee met minimum 1 werkgroep
    • Mogen ook een werkgroep leiden
   • Doe-ouders
    • Moeten niet aanwezig zijn op vergaderingen
    • Moeten niet meewerken in een werkgroep
    • Helpen bij activiteiten van de werkgroep

Evaluatie ledenrekrutering

 • Informatieavond start schooljaar
  • Infoavond begin september
  • Website
  • Smartschool
  • Facebookpagina

Belangrijke data

Datum Activiteit
07/09/2023 Infoavond start schooljaar (presentatie ouderraad)
September Infoavond bosklassen
22/09/2023 Strapdag
06/10/2023 Dag van de Leerkracht
11/10/2023 Veilig op Weg-vrachtwagen
20-24/11/2023 Voorleesweek
24-25/11/2023 Eetfestijn
12/12/2023 Digikids
2-9/02/2024 Week tegen Pesten
Februari Paasactie
28/03/2024(?) Soep op school
22/04/2024 Infoavond zeeklassen
25/05/2024 Receptie eerste communie
22/06/2024 Eindejaarsfeest
Eind juni Meet your teacher
TBD Groen op school

Toelichting van bestaande en nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen

Infoavond start schooljaar

We mogen dit jaar opnieuw een slide toevoegen in de presentatie van de leerkrachten.
Vorig jaar lag de focus op de activiteiten, dit jaar zal die op de financiële inspanningen liggen.
Geen idee hoe het komt dat slides aangepast waren in de presentatie bij start van het schooljaar.

Infoavond bos- en zeeklassen

Voor de bosklassen in oktober en de zeeklassen in mei wordt een infoavond georganiseerd voor de ouders. Daar mogen we vanaf dit jaar aanwezig zijn om onze bijdrage te benadrukken en de paasactie te promoten.
Bestuur zal 2 à 3 slides maken welke aantonen wat de bijdrage van de ouderraad is.

Verkeersouders:

 • Strapdag
  Vorige edities werden armbandjes aangekocht voor de kinderen van het lager. Zoals vorige jaren zullen ouders de fietscolons begeleiden ‘s morgens en ‘s avonds.
 • Veilig op weg-vrachtwagen
  In samenwerking met VIAS en Transport en Logistiek Vlaanderen zal er een informatiemoment georganiseerd worden. Dit zal doorgaan op een woensdag voormiddag. De leerlingen van de derde graad zullen een theoretische uiteenzetting krijgen met betrekking tot vrachtwagen en de gevaarlijke plaatsen rondom.
  Gemeenteplein gaat verkeersvrij gemaakt worden zodat alles op een veilige manier kan verlopen.

Voorleesweek

Zal doorgaan in November. Door groot succes van de vorige editie gaat de werkgroep bekijken of het concept kan of moet veranderd worden.
Mogelijkheden zijn om meerdere dagen op einde van de dag een stukje uit boek voor te lezen.

Dag van de leerkracht

Bestuur gaat samen met de school kijken wat mogelijk is. Ook moet het financieel haalbaar zijn.

Eetfestijn, eerste communie en soep op school

Deze 3 activiteiten zullen door één verantwoordelijke getrokken worden, aangezien het telkens slechts gaat om het oproepen van doe-ouders.

Voor de soep zal de school de bestelling zelf regelen en ons nadien gewoon de factuur bezorgen. Wij vormen daar eigenlijk een onnodige tussenpersoon.

Bestuur zal zorgen voor de opvolging.

Week tegen pesten

Vorig jaar werkgroep geweest, geen echte activiteit gedaan. Voor het nieuwe jaar zal er geen speciale week georganiseerd worden. De school werkt een gans jaar door aan een project tegen pesten. Ook valt het samen met de periode van Carnaval Ninove.

Er zullen geen armbandjes gekocht worden en indien de school hulp nodig heeft zullen ze ouderraad hiervan op de hoogte brengen.

Paasactie

Beste activiteit met meeste opbrengt voor de rekening voor de ouderraad.

Eventueel de chocolade in bulk aankopen en via werklift laten inpakken of inpakken organiseren met deel van ouderraad.

Digikids

Werkgroep opstarten in september, eventuele samenwerking met andere ouderraden onderzoeken. Ideaal zou zijn om de sessie nog in het eerste semester te kunnen organiseren.

Nieuwe deadline tegen 12 december. Dan is er terug infosessie van CLB op school.

Eindejaarsfeest

Doel is om tegen nieuwjaar het volledige concept uitgewerkt te hebben zodat we na nieuwjaar aan de praktische kant kunnen beginnen. Een belangrijk aspect in het concept zal het pensioen van Carine zijn. Directeur Marc gaat rond januari 2025 in pensioen.

Meet your teacher

We krijgen dit schooljaar de mogelijkheid om tijdens het meet your teacher moment een stand te organiseren van de ouderraad.

Groen op School

De enquête kan uitgestuurd worden naar de leerkrachten. School geeft info wanneer dit mogelijk is. Nadien zal het aftoetsen zijn hoever we dit schooljaar kunnen gaan.

1 September

Mogelijk bekijken om ouders op de eerste schooldag een koffiekoek en koffie aan te bieden

Bestuur zal samen met school kijken wat mogelijk is voor dit in orde te krijgen

Mooimakers

Werkgroep zal terug nieuw leven ingeblazen worden. Christine gaat haar schouders hieronder zetten. Schoolomgeving is niet de properste en dit willen we met de ouderraad graag anders zien.

Warmste Week

Samenwerking met school om iets te organiseren.

Evaluaties werkgroepen vorig schooljaar

Werkgroep ouders Donkerstraat

 • 12 leden
  • Ouders en zelfs grootouders
 • Gerealiseerde werken
  • Kippenhok
  • Verhuis van klassen
  • Speelplaats onkruidvrij maken
  • Onderhoud van tuin
  • Nieuwe klasdeur
  • Filmpje om Donkerstraat onder de aandacht te brengen
   • +3300 views op facebook
  • Nieuwe projecten
   • Kookouders
    • Beurtrol van ouders die soep gaan maken voor kindjes van Donkerstraat

Werkgroep Rommelmarkt:

 • Veel standhouders
 • Beperkte opkomst van kopers
 • Ongeveer 200 euro winst gemaakt
 • Eventueel samenwerken met Bazaar op den Trottoir voor volgende editie.

Werkgroep bloembakken:

 • Ongeveer 100 plantjes gekocht
 • Bloembakken gevuld met de bloemetjes
 • Opfleuring van de speelplaats
 • Bewatering is niet goed gelukt tijdens de warme zomer. Alle goeie plantjes door school verplant om mooie bloembakken op school te plaatsen.

Punten voor de school

Hoe waren de inschrijvingen van het nieuwe schooljaar 2023-2024?

 • Er zijn nog steeds plaatsen open
 • 4de leerjaar net teveel voor 2 klassen, ook veel zorg nodig
 • 2018 zit nu juist goed. Geen overtal meer.
 • Andere geboortejaren zijn nog plaatsjes vrij

Wat is de impact van Buitenwijs Neigem op het aantal leerlingen?

 • Beperkt aantal kindjes hebben school verlaten (ongeveer 11)

Fruit op school

 • Vele malen hetzelfde fruit aangeboden
  • Appel, peer, banaan, wortel, clementine

Schoolfotograaf

 • Graag aandacht voor
  • Achtergrond
  • Kleur
  • Gesloten ogen
  • Correcte schoolnaam

Punten van de school

Zorgcoördinator Ann gaat werken voor het ondersteuningsnetwerk. Haar plaats moet nog ingevuld worden.

Punten voor de schoolraad

Vergadering 25 september 2023

Punten van de schoolraad

Nieuwe bijdragen bos-en zeeklassen voor de ouders

 • Bosklassen: 260 euro
 • Zeeklassen: 225 euro

Vermelding in schoolreglement van bijdragen ouderraad

 • Fruit: 3 euro per kind
 • Bosklassen 20 euro per kind
 • Zeeklassen 20 euro per kind

Aanpassing van bedragen in schoolreglement

 • Zwemmen stop wegen sluiting zwembad
 • Sportdag : 14 euro
 • Schoolreis 3-6e: 24 euro
 • Fruit 4,5 euro
 • Short turnen: 10 euro
 • Max factuur
  • Kleuters: 55 euro
  • Lager 105 euro

Maaltijden

 • La Tourbière is en blijft traiteur
 • Bevraging ouders donkerstraat voor soep ‘s middags

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Dinsdag 28 november 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Maandag 25 maart 2024 (+ophalen paaseitjes?)
 • Donderdag 16 mei 2024

Vragen, opmerkingen of suggesties