fbpx

Vergaderverslag 19 januari 2021

Verwelkoming en Nieuwjaarswensen

 • Nieuw logo
 • beslissing is gevallen ivm nieuw logo en ook zo doorgegeven aan Koen. Bij het officieel maken van wijziging oudervereniging in ouderraad gaan we ook het logo lanceren op facebook. Hierbij nog eens een dikke dankjewel aan Koen voor het ontwerp. 

Analyse resultaten hartjestocht

 • feedback Anneleen: opkomst leek matig maar niet iedereen heeft foto’s ingestuurd.
 • Ivm de wedstrijd is de keuze voor de winnende foto gegaan voor de foto die de hartjestocht het meest typeerde.
 • Er is ook nog een loting gebeurd voor de overige prijzen. Sinds dit initiatief is het aantal bezoekers op facebook aanzienlijk verhoogd. Hierop werd ook gevraagd of je de evolutie van onze facebooksite kan checken. Dit werd nagevraagd bij Koen en dit is mogelijk. Dus Koen kan jij dit is doorgeven dan tegen volgende vergadering mss? Dank!

hartjestocht “spring edition”

 • zou zich situeren rond Neigembos. Hiervoor werden al veel ideeën gelanceerd: offroad in Neigembos, mss QR-code gewijs, eventueel vertrekken vanuit de Donkerstraat, wat dan met de geparkeerde bus die daar aan de school staat? 
 • Hiervoor wordt alleszins een werkgroep opgestart. Michaël zal deze leiden dus bij deze diegenen die zich willen aansluiten laat jullie horen en richt jullie tot Michaël. Hij zal hiervoor waarschijnlijk een online groep oprichten. Koppelen we aan dit initiatief ook onze paaseierenverkoop? Verdere details zie werkgroep.

 Stand van zaken huishoudelijk reglement 

 • Yvan zal feedback aan de directeur geven binnenkort. Michael volgt dit verder op en komt hier later op terug.

Situatie opslagplaats Remitrans

 • deze problematiek gekaderd naar effect Hartencollege Meerbeke.
 • Niet van toepassing voor Meerbeke wel voor secundaire afdelingen hiervan. Er is wel vanuit de algemene koepel Hartencollege een bezwaar ingediend. 
 • Dit voorstel ivm Remitrans moet echter nog gestemd worden in de gemeenteraad.

Verkeersouder – uitleg door Jeroen. 

 • Dit initiatief werkt rond verkeersveiligheid rond de school. Blijkbaar kan je bij de website van het instituut voor verkeersveiligheid je registreren als dit onderwerp je nauw aan het hart ligt. Hierbij kan je beroep doen op het nodig promomateriaal om de initiatieven die hierrond worden genomen in de verf te zetten. Er werd door Jeroen geopperd om met dit initiatief aan de slag te gaan en dus de opstart van een werkgroep is een feit. Daarvoor diende er dan wel een jaarplanning opgemaakt te worden. Dit neemt Jeroen voor zijn rekening en zal voorgelegd worden aan de school. Een reeks aantal mensen hebben zich al opgegeven om aan deze werkgroep deel te nemen. Vanuit dit initiatief zullen dan ook een aantal acties worden ondernomen. Jeroen zal deze werkgroep leiden en zal contact opnemen met diegene die geïnteresseerd zijn om hierin te ondersteunen.
 • https://www.verkeersouders.be/

Opstarten werkgroep koekenverkoop 

 • Michaël neemt de leiding in deze werkgroep. Zal binnen afzienbare tijd gestart worden.
 • Diegene die van deze groep al deel zouden willen uitmaken zijn: Isabel, Evelien alsook Thomas.
 • Hierbij werd wel al gedacht aan eventuele alternatieven voor het bvb ophalen van deze dozen door misschien kleine zakken mee te geven met de kinderen? Online-systeem gebruiken voor de bestellingen? 
 • Wat met de Donkerstraat? Kunnen we hiervoor op jou rekenen Thomas? Hiervoor zal er ook een online-groep opgericht worden.

Mooi-makers actie

 •  een werkgroep zal hiervoor opgestart worden.
 • Jeroen en Isabel willen hier alvast ook al deel van uitmaken. 
 • Het is echter nog afwachten om hierin verder initiatief te nemen door huidige omstandigheden. Er werd hier door de directeur aangehaald of het geen goed idee zou zijn om ons te voorzien van fluohesjes met het nieuwe logo op van de ouderraad zodoende bij het ondernemen van allerhande acties ifv de ouderraad geven we onze zichtbaarheid en veiligheid een goede boost.

Punten van de school 

 • geen initiatief rond dikketruiendag 
 • als alternatief wel meewerken aan de week tegen pesten. Carine coördineert hierin de aankoop van het nodige materiaal.
  •  Er zijn dus tattoo’s gevraagd voor iedereen alsook polsbandjes voor de lagere schoolkinderen.
  •  De oudervereniging zal de aankoop van deze polsbandjes sponsoren aangezien er de voorbije jaren steeds de soep gesponsord werd bij dikke truiendag en deze dus niet doorgaat

Jeroen vraagt of er op onze school ook sprake is van leerachterstand bij de kinderen.

 • Hier werd door de directeur aangegeven dat dit binnen de perken is. Geen echte grote moeilijkheden hieromtrent.

 De directeur stelt de vraag of de oudervereniging het afdak dat voorzien zou worden in de Donkerstraat mee wil sponsoren

 • . Er werd hierin in het verleden al aangegeven dat dit wel mogelijk zou zijn. Dit wordt nog verder besproken en onderzocht.

De vraag wordt gesteld of de Communie van 8 mei zal kunnen doorgaan 

 • Dit is momenteel nog niet zeker en wordt verder bekeken
 • het Vormsel zal doorgaan op 1 of 2 mei, afhankelijk van de parochie

Meester Stijn is papa geworden van een zoontje Gust genaamd. 

 • Kaartje met felicitaties vanuit de oudervereniging werd voorzien.

Els Lambrecht die in het 5de leerjaar lesgeeft en die sinds kort terug aan de slag is werd vorig jaar ook mama van een dochter.

 • Ook hier zal de ouderverining voor een kaartje zorgen

Punten vanuit de schoolraad

 • Volgende schoolraad pas in maart

Varia

 • de opmerking wordt gegeven dat er inkijk is in de kleedruimte bij de meisjes langs de kant van de kerk
 • de directeur bekijkt dit en komt hierop terug.
 • Ontbijtmand als afscheidscadeau Ronny en Iris wordt besteld en mag zondag al geleverd worden.
  • Initiatief wordt door dagelijks bestuur opgenomen. 
  • Ontbijtmand werd ondertussen bezorgd (mededeling gedaan via whats app groep)
 • Voorstel van Koen om deel te nemen aan de kerstmarkt in Pollare wordt verder opgevolgd. 
  • dit lijkt een mooi voorstel, dit wordt verder bekeken

 Afsluitrondje 

 •  algemeen is er een  positieve vibe aanwezig! Dus pluim voor iedereen! We zijn goed bezig!

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *