fbpx

Vergaderverslag 8 maart 2021

Agenda

 • Verwelkoming
 • Stand van zaken huishoudelijk reglement (OV naar OR)
 • Stand van zaken ‘Paasactie’
 • Stand van zaken ‘Paas wandeling’
 • Stand van zaken ‘actie mooimakers’
 • Evaluatie actie verkeersouders
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Varia
 • Afsluitrondje

Verontschuldigd:  Piet, Roel, Jeroen DB
Aanwezig: Marc, Anneleen, Inge, Tijl, Christine, Isabelle, Jeroen, Silke, Thomas, Cindy, Koen, Evelien, Michael
Afwezig: Tatiana, Eddy, Silke S, Thomas VS

Verwelkoming

We verwelkomen graag Tijl, papa van Mia (welpen Donkerstraat) en buurman van Isabelle.

Stand van zaken huishoudelijk reglement (OV naar OR)

 • Opnieuw contact gehad met directie Hartencollege
 • Hadden nog geen feedback gekregen => Ivan directeur ondersteunende diensten was ons blijkbaar wat vergeten
 • Dit weekend huishoudelijk reglement opnieuw doorgestuurd => indien geen antwoord ging Michael het is bij de directie proberen
 • Deze week normaal feedback => nog geen verder nieuws
 • Next steps:
  • Bekijken met DB wat opmerkingen zijn op HR
  • Feedback geven naar de ganse groep

Stand van zaken ‘Paasactie’

 • Koen heeft website ontwikkeld, Thomas de flyer
 • Keuze tussen snoep (zuur/zoet) & chocolade
 • Snoepjes komen van Candy & Gifts (Ninove) (AP: 2.6€)
 • Chocolade komt van Valentino (AP: 2.65€)
 • De bestelling wordt gedaan op 14/3
 • Levering voorzien op 29/3
 • Verdeling week van 29/3 tot 2/4 (net voor de Paasvakantie)

Hierbij waren er volgende opmerkingen gegeven:

 • per bestelling eventueel aparte zak?
 • op grote zak naam van het kind?
 • ouders mail of papier met bestellingen erbij stoppen

Stand van zaken ‘Paas wandeling’

Donkerstraat – Neigembos

Opstarten werkgroep wandeling

 • Uitgestippelde wandeling van Donkerstraat naar Neigembos
 • Hartencollege Paasdag
 • Met inschrijvingen
 • Uitdelen van paaseitjes / paastattoo’s (als Paashaas)
 • Zoekopdrachten laten doen

Stand van zaken ‘actie mooimakers’

 • Momenteel nog geen datum gepland
 • Moeilijk te coördineren met huidige Corona maatregelen
 • Situatie verder opvolgen

Evaluatie actie verkeersouders

 • Jeroen gaf aan dat het een mooie eerste actie was toch een 127-tal parkeerschijven uitgedeeld en ongeveer 72 over
 • kus- en rijzone is geen parking en de vraag kwam of deze enkel in de ochtend kan gebruikt worden maar dit zal helaas niet mogelijk zijn
 • Jeroen gaat Karel de wijkagent aanspreken en hem inlichten over komende acties
 • er zou het volgende jaar een aparte actie komen rond verkeersveiligheid in de Donkerstraat
 • algemeen besluit hierover is dat het goed is meegevallen

Punten voor de school

 • Punt van vorige vergadering ivm inkijk kleedruimte turnles meisjes
 • Ondertussen is dit afgeschermd met een folie
 • Communicatie naar ouders is aandachtspunt
 • Veel onduidelijkheden ivm al dan niet vieren Carnaval => de directeur gaf inderdaad mee dat de communicatie hierrond ongelukkig is verlopen
 • Onduidelijkheden bij opsplitsing uiltjesklas => in het vervolg graag directere aanpak in opstelling mails zodoende iedereen mee is in het gegeven, de beslissing op zich om op te splitsen is wel een heel goede beslissing
 • Evaluatie van ‘actie tegen pesten’ STIP IT? => dit wordt dan onder de aandacht gebracht bij de kinderen en soms is de lijn bij kinderen tussen plagen en pesten wel dun. Er werden flappen voorzien op de rustige speelplaats om namen op te schrijven. Leerkrachten geven blijkbaar aan rond welke acties ze willen werken want kadering is nodig vind de directeur
 • Is er al nieuws van communie? Volgend jaar?
 • Eerste Communie gaat door op 5 juni dit moet doorgaan in het tweede leerjaar maar om toch wel wat degelijk te kunnen voorbereiden is deze datum dus opgeschoven en daardoor is er dus ook geen schoolfeest want valt op dezelfde datum en mag waarschijnlijk door de huidige omstandigheden niet doorgaan
 • Hoe gaan de inschrijvingen? Veel vraag? Wat is de max capaciteit?
 • inschrijvingen lopen nog , de inschrijvingen voor broers of zussen zijn afgelopen alsook voor het personeel. Vanaf 22 maart worden de inschrijvingen opengesteld voor iedereen
 • systeem gaat via online inschrijvingen
 • school had op 8 maart doorlichting van de inspectie via teams = hieruit bleken de bevindingen van de inspectie ok = was een opbouwend bezoek = het geven van tips

Punten voor de school

12/3 is het nationale pyamadag. Doet de school hier aan mee?

 • school deed hier niet aan mee omdat het belangrijk is dat dit kon gekaderd worden en de leerkrachten hierrond zouden kunnen werken maar hiervoor was er helaas geen tijd

Punten van / voor de schoolraad

 • Evaluatie verkeersouders meenemen en delen met buurtbewoners
  • flyers/ affiches amper gezien aan de ramen, hoe komt dit?
 • Vragen naar hun bemerkingen
 • Hoe hebben zij deze actie ervaren?
  • feedback hiervan zal volgende vergadering worden weergegeven

Varia

 • Facebook pagina (evolutie aantal likes)
  • 31 % erbij , pieken bij aankondiging van specifieke acties
  • volgende actie van de verkeersouders kan de pers uitgenodigd worden is goede reclame voor onze facebook.
  • Wat posten we op de facebook pagina en wat niet?
  • Duidelijke regels voor uitschrijven?

 • WhatsApp groep (herbekeken door DB)
  • Anders gaan inzetten, enkel nog informatief vanuit DB
  • Blijven bij de essentie
  • Willen geen overvloed aan berichten (veel info verloren, mensen haken af)
  • DB is steeds beschikbaar & bereikbaar voor ideeën, opmerkingen,…
   • belangrijk om na te gaan wat er gepost wordt en wat niet? Hiervoor gebruik maken van een contentkalender dit wordt door Koen gecheckt
   • de WhatsApp groep van de ouderraad blijft behouden voor specifieke vragen zich graag richten tot het dagelijks bestuur
 • het bedrag van de bosklassen die door ons dient te betaald worden is correct

Afsluitrondje

= POSITIEVE VIBE = VEEL POTENTIEEL

De volgende vergadering gaat door op maandag 7 juni 2021