fbpx

vergaderverslag

Vergaderverslag 18 september 2023

Agenda

 • Dagelijks bestuur
 • Werkgroepouder en doe-ouder
 • Evaluatie ledenrekrutering
 • Belangrijke data
 • Toelichting nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Dagelijks bestuur

Voorzitter = Koen

De voorzitter is het gezicht van de ouderraad, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur:
  • initiatieven nemen
  • coördineren
  • uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
Ondervoorzitter = Anneleen

Vervangt de voorzitter op tijdens zijn afwezigheden.

Penningmeester = Evelien

De penningmeester beheert het geld van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Secretaris = Tijl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven, mails en andere stukken namens de ouderraad
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst
Extra leden dagelijks bestuur = Inge
 • Helpen andere leden wanneer ze hulp nodig hebben

Werkgroepouder en doe-ouder

 • Taakverdeling
  • Leden dagelijks bestuur
   • Zorgen voor de dag dagelijkse werking van de ouderraad
   • Nemen maximaal deel aan vergaderingen
    • minimum 3 van de 5 vergaderingen
   • Werkgroep-ouders
    • Nemen maximaal deel aan de vergaderingen
     • Minimum 3 van de 5 vergaderingen
    • Werken actief mee met minimum 1 werkgroep
    • Mogen ook een werkgroep leiden
   • Doe-ouders
    • Moeten niet aanwezig zijn op vergaderingen
    • Moeten niet meewerken in een werkgroep
    • Helpen bij activiteiten van de werkgroep

Evaluatie ledenrekrutering

 • Informatieavond start schooljaar
  • Infoavond begin september
  • Website
  • Smartschool
  • Facebookpagina

Belangrijke data

Datum Activiteit
07/09/2023 Infoavond start schooljaar (presentatie ouderraad)
September Infoavond bosklassen
22/09/2023 Strapdag
06/10/2023 Dag van de Leerkracht
11/10/2023 Veilig op Weg-vrachtwagen
20-24/11/2023 Voorleesweek
24-25/11/2023 Eetfestijn
12/12/2023 Digikids
2-9/02/2024 Week tegen Pesten
Februari Paasactie
28/03/2024(?) Soep op school
22/04/2024 Infoavond zeeklassen
25/05/2024 Receptie eerste communie
22/06/2024 Eindejaarsfeest
Eind juni Meet your teacher
TBD Groen op school

Toelichting van bestaande en nieuwe werkgroepen/activiteiten of wijzigingen

Infoavond start schooljaar

We mogen dit jaar opnieuw een slide toevoegen in de presentatie van de leerkrachten.
Vorig jaar lag de focus op de activiteiten, dit jaar zal die op de financiële inspanningen liggen.
Geen idee hoe het komt dat slides aangepast waren in de presentatie bij start van het schooljaar.

Infoavond bos- en zeeklassen

Voor de bosklassen in oktober en de zeeklassen in mei wordt een infoavond georganiseerd voor de ouders. Daar mogen we vanaf dit jaar aanwezig zijn om onze bijdrage te benadrukken en de paasactie te promoten.
Bestuur zal 2 à 3 slides maken welke aantonen wat de bijdrage van de ouderraad is.

Verkeersouders:

 • Strapdag
  Vorige edities werden armbandjes aangekocht voor de kinderen van het lager. Zoals vorige jaren zullen ouders de fietscolons begeleiden ‘s morgens en ‘s avonds.
 • Veilig op weg-vrachtwagen
  In samenwerking met VIAS en Transport en Logistiek Vlaanderen zal er een informatiemoment georganiseerd worden. Dit zal doorgaan op een woensdag voormiddag. De leerlingen van de derde graad zullen een theoretische uiteenzetting krijgen met betrekking tot vrachtwagen en de gevaarlijke plaatsen rondom.
  Gemeenteplein gaat verkeersvrij gemaakt worden zodat alles op een veilige manier kan verlopen.

Voorleesweek

Zal doorgaan in November. Door groot succes van de vorige editie gaat de werkgroep bekijken of het concept kan of moet veranderd worden.
Mogelijkheden zijn om meerdere dagen op einde van de dag een stukje uit boek voor te lezen.

Dag van de leerkracht

Bestuur gaat samen met de school kijken wat mogelijk is. Ook moet het financieel haalbaar zijn.

Eetfestijn, eerste communie en soep op school

Deze 3 activiteiten zullen door één verantwoordelijke getrokken worden, aangezien het telkens slechts gaat om het oproepen van doe-ouders.

Voor de soep zal de school de bestelling zelf regelen en ons nadien gewoon de factuur bezorgen. Wij vormen daar eigenlijk een onnodige tussenpersoon.

Bestuur zal zorgen voor de opvolging.

Week tegen pesten

Vorig jaar werkgroep geweest, geen echte activiteit gedaan. Voor het nieuwe jaar zal er geen speciale week georganiseerd worden. De school werkt een gans jaar door aan een project tegen pesten. Ook valt het samen met de periode van Carnaval Ninove.

Er zullen geen armbandjes gekocht worden en indien de school hulp nodig heeft zullen ze ouderraad hiervan op de hoogte brengen.

Paasactie

Beste activiteit met meeste opbrengt voor de rekening voor de ouderraad.

Eventueel de chocolade in bulk aankopen en via werklift laten inpakken of inpakken organiseren met deel van ouderraad.

Digikids

Werkgroep opstarten in september, eventuele samenwerking met andere ouderraden onderzoeken. Ideaal zou zijn om de sessie nog in het eerste semester te kunnen organiseren.

Nieuwe deadline tegen 12 december. Dan is er terug infosessie van CLB op school.

Eindejaarsfeest

Doel is om tegen nieuwjaar het volledige concept uitgewerkt te hebben zodat we na nieuwjaar aan de praktische kant kunnen beginnen. Een belangrijk aspect in het concept zal het pensioen van Carine zijn. Directeur Marc gaat rond januari 2025 in pensioen.

Meet your teacher

We krijgen dit schooljaar de mogelijkheid om tijdens het meet your teacher moment een stand te organiseren van de ouderraad.

Groen op School

De enquête kan uitgestuurd worden naar de leerkrachten. School geeft info wanneer dit mogelijk is. Nadien zal het aftoetsen zijn hoever we dit schooljaar kunnen gaan.

1 September

Mogelijk bekijken om ouders op de eerste schooldag een koffiekoek en koffie aan te bieden

Bestuur zal samen met school kijken wat mogelijk is voor dit in orde te krijgen

Mooimakers

Werkgroep zal terug nieuw leven ingeblazen worden. Christine gaat haar schouders hieronder zetten. Schoolomgeving is niet de properste en dit willen we met de ouderraad graag anders zien.

Warmste Week

Samenwerking met school om iets te organiseren.

Evaluaties werkgroepen vorig schooljaar

Werkgroep ouders Donkerstraat

 • 12 leden
  • Ouders en zelfs grootouders
 • Gerealiseerde werken
  • Kippenhok
  • Verhuis van klassen
  • Speelplaats onkruidvrij maken
  • Onderhoud van tuin
  • Nieuwe klasdeur
  • Filmpje om Donkerstraat onder de aandacht te brengen
   • +3300 views op facebook
  • Nieuwe projecten
   • Kookouders
    • Beurtrol van ouders die soep gaan maken voor kindjes van Donkerstraat

Werkgroep Rommelmarkt:

 • Veel standhouders
 • Beperkte opkomst van kopers
 • Ongeveer 200 euro winst gemaakt
 • Eventueel samenwerken met Bazaar op den Trottoir voor volgende editie.

Werkgroep bloembakken:

 • Ongeveer 100 plantjes gekocht
 • Bloembakken gevuld met de bloemetjes
 • Opfleuring van de speelplaats
 • Bewatering is niet goed gelukt tijdens de warme zomer. Alle goeie plantjes door school verplant om mooie bloembakken op school te plaatsen.

Punten voor de school

Hoe waren de inschrijvingen van het nieuwe schooljaar 2023-2024?

 • Er zijn nog steeds plaatsen open
 • 4de leerjaar net teveel voor 2 klassen, ook veel zorg nodig
 • 2018 zit nu juist goed. Geen overtal meer.
 • Andere geboortejaren zijn nog plaatsjes vrij

Wat is de impact van Buitenwijs Neigem op het aantal leerlingen?

 • Beperkt aantal kindjes hebben school verlaten (ongeveer 11)

Fruit op school

 • Vele malen hetzelfde fruit aangeboden
  • Appel, peer, banaan, wortel, clementine

Schoolfotograaf

 • Graag aandacht voor
  • Achtergrond
  • Kleur
  • Gesloten ogen
  • Correcte schoolnaam

Punten van de school

Zorgcoördinator Ann gaat werken voor het ondersteuningsnetwerk. Haar plaats moet nog ingevuld worden.

Punten voor de schoolraad

Vergadering 25 september 2023

Punten van de schoolraad

Nieuwe bijdragen bos-en zeeklassen voor de ouders

 • Bosklassen: 260 euro
 • Zeeklassen: 225 euro

Vermelding in schoolreglement van bijdragen ouderraad

 • Fruit: 3 euro per kind
 • Bosklassen 20 euro per kind
 • Zeeklassen 20 euro per kind

Aanpassing van bedragen in schoolreglement

 • Zwemmen stop wegen sluiting zwembad
 • Sportdag : 14 euro
 • Schoolreis 3-6e: 24 euro
 • Fruit 4,5 euro
 • Short turnen: 10 euro
 • Max factuur
  • Kleuters: 55 euro
  • Lager 105 euro

Maaltijden

 • La Tourbière is en blijft traiteur
 • Bevraging ouders donkerstraat voor soep ‘s middags

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Dinsdag 28 november 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Maandag 25 maart 2024 (+ophalen paaseitjes?)
 • Donderdag 16 mei 2024

Vragen, opmerkingen of suggesties

Vergaderverslag 18 september 2023 Meer lezen »

Vergaderverslag 4 mei 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Korte mededelingen
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Korte mededelingen

Nieuwe werkgroepouder

 • Welkom Hilde
  • Mama van Silke
  • Bijtjesklas in de Donkerstraat
  • Gestart na Paasvakantie en onmiddellijk zich geëngageerd bij ouderraad

Proficiat Lindsay en Jonathan

 • Beiden doe-ouders
 • Mama van Lyam (hondjes), luca (bijtjes)
 • Kersverse ouders van Loïc geboren op 17 april 2023

Proficiat juf Sarah

 • Juf Sarah van 1A werd mama van Emma

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Eerst brainstorm heeft plaatsgevonden
 • Bevraging voor leerkrachten en leerlingen wordt uitgewerkt.
 • Verdere uitvoering van enquête op vraag van directeur uitgesteld naar volgend schooljaar

Ook de school heeft een actieve werkgroep rond speelplaatswerking. Ook daar komt het groene aspect aan bod. De bedoeling is om de werkgroepen uiteindelijk te laten samenwerken en de noden en wensen op elkaar te laten aansluiten.

Werkgroep Verkeersouders

 • Fietspooling was een groot succes
  • Fietscontrole door verkeersouders is vlot verlopen
   • Wel nog veel fietsen die moeten in orde gebracht worden
   • Merken dat nieuwe fietsen niet conform Belgische wetgeving zijn.
    • Vooral mountainbikes
    • Vaak reflectoren en verlichting dat ontbreekt

Soepbedeling

 • Ging door op donderdag 30 maart 2023 tussen 11:30 en 12:30
  • Last minute wijziging door school.
  • Komt beter uit in hun weekthema
 • Helpers
  • op hoofdschool geen helpers. Leerkrachten hebben het zelf gedaan
  • Donderstraat was er 1 mama (niet ouderraad) komen helpen met uitschenken
 • Verdeling
   • Hoofdschool voor enkele kinderen geen soep
   • Donkerstraat was er soep over
   • Transport ingelegd om soep van Donkerstraat naar Nieuwstraat te brengen waardoor iedereen soep had.
    Dit jaar werd er 70 liter soep besteld. Als de soep volgend jaar opnieuw in het kader is van de sobere maaltijd, moet er minstens 80 liter besteld worden.
   • Factuur
    Is intussen in orde, adres gewijzigd
   • Communicatie
    Zal volgend jaar worden opgelet om de ouderraad te vermelden.

Werkgroep Digikids

 • Whatsapp groep in orde = 4 deelnemers
 • Eerste brainstorm gepland op maandag 15 mei
 • Er wordt contact gelegd met andere ouderraden in verband met een eventuele samenwerking.

Werkgroep Rommelmarkt “Een Beke Meer”

 • Gaat door op zaterdag 24 juni
  • Aanvraag voor straat af te zetten is binnen = nog geen antwoord van het stad
  • Reeds bevestigt
   • Versiering in samenspraak met juffen
   • Flyer in ontwikkeling
   • Enkel voor kinderen en personeel die link hebben met de school
   • Kinder- en babyspullen mogen verkocht worden
   • Taccato komt optreden
   • Truck als eyecatcher
   • Springkasteel
  • Kan dit ook op kalender op smartschool geplaatst worden.
  • Uitnodiging gaat Tijl binnenkort schrijven en zou deze dan via smartschool verstuurd kunnen worden?
   Kalenderitem en smartschool bericht zijn geen probleem

Werkgroep receptie communie

 • 7 kandidaten hebben zich aangemeld = dank hiervoor.
  • Goed voor zichtbaarheid van ouderraad
  • Enkel hulp in namiddag = receptie zelf
   • Opdienen
   • Uitschenken
   • Hapjes ronddragen
   • Afwas
   • Opkuis achteraf
  • Evaluatie:
   • Geen opmerkingen. Alles vlot verlopen.
   • Mooie samenwerking school en ouderraad
   • Dank u aan alle ouders die geholpen hebben

Werkgroep Schoolfeest

 • Rekenen op aanwezigheid van iedereen!
  • Werkgroep-ouders
  • Doe-ouders
 • Bevraging van aanwezigheid is doorgestuurd
 • Gelieve deze voor zondag 07 mei middernacht in te vullen
  • Ook indien je verhinderd bent, graag een seintje via mail naar secretaris.
  • 8 mei gaat info naar Carine voor verdere planning.

Werkgroep Donkerstraat

 • Groep van ongeveer 8 tal ouders en grootouders verzameld
 • Eerste klusjes zullen in de tuin gebeuren samen met Renaud
  • Plaatsen kippenhok
  • Werkjes in de tuin
  • Paar zware objecten verplaatsen op speelplaats
 • Communicatie ging vlot en snel volk gevonden
 • Geplande zaken graag iets vroeger melden.
  • Geeft meer mogelijkheden om zaken op het werk geregeld te krijgen om overdag vrij te zijn.

Door omstandigheden is alles in één keer moeten besteld worden en kon er pas last-minute beslist worden om het materiaal te installeren. Indien mogelijk wordt er in de toekomst vroeger verwittigd.

Punten voor de school

 • Werklift Ninove

De werking is gekend en kan, indien de gepaste situatie zich voordoet, ingezet worden

 • Win een muurschildering

De info werd doorgegeven aan de leerkrachten, de organisator is gekend bij de school.

 • Zonnecrème kleuters

Enerzijds was er het onverwachte goede weer, anderzijds hadden ook heel wat ouders nog geen zonnecrème meegegeven met de kinderen. Van zodra er zich opnieuw een periode met mooi weer aankondigt, zullen de ouders eraan herinnerd worden.

Punten van de school

 • Verfraaiing speelplaats Nieuwstraat

Bij de kleuters werd een buitenkeuken en een carwash geïnstalleerd, op de grote koor wordt een betere afscherming van de stille speelplaats voorzien. Het podium verhuist naar de muur met de muurschildering.

 • Verfraaiing speelplaats en tuin Donkerstraat

Er werd nieuwe schors voorzien, samen met de (groot)ouders werden al heel wat werkjes verricht in de tuin.

 • Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Er zijn nog plaatsen over, zowel in de nieuwstraat als donkerstraat. De digitale inschrijving verliepen vlot. De ombudsdienst ontving geen enkele klacht.

 • Sponsoring Hondjes

Alhoewel we erg fan zijn van het initiatief, kunnen we jammer genoeg niet ingaan op de vraag om het afscheidsfeestje van de kleuters financieel te steunen. De ouderraad steunt projecten ten voordele van alle leerlingen en niet van individuele klassen.

Punten voor de schoolraad

 • Geen punten voor de schoolraad

Punten van de schoolraad

 • Volgende vergadering schoolraad
  • Donderdag 22 juni 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Tijdens de rommelmarkt zal het springkasteel, dat eerst voorzien was op straat, uiteindelijk op de speelplaats gezet worden. De afgesloten straat wordt sneller terug open gesteld. Door het springkasteel op de speelplaats te zetten, kan het langer blijven staan en kunnen we veiliger afbreken.

Vergaderverslag 4 mei 2023 Meer lezen »

Vergaderverslag 20 maart 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Ouderraad:
  • Eerste vergadering is gepland voor algemene brainstorm te doen op maandag 27 maart 2023
 • School:
  • Is er info verzameld bij leerkrachten en leerlingen?
   • Op school ging het meer over de werking van de speelplaats. Minder over het groene aspect van school.
    • Meer over communicatie op de speelplaats.

Werkgroep Stip-It actie

 • Polsbandjes besteld en geleverd
  • Hebben de eerste leerjaren deze ontvangen? Kinderen van ouders uit de ouderraad gaven aan dat hun kind geen bandje ontvangen had. Hoewel ze wel aangekocht geweest zijn.
   • Moeten we ze nog aankopen in de toekomst?
   • Moet tijdstip van uitdelen herbekeken worden?
 • Extra activiteiten?
   • Werkgroep was opgericht maar niet geactiveerd geweest.

Werkgroep paaseitjes

 • Uitdelen ging door op maandag 20 maart tussen 1700 en 1930
 • Leveranciers
  • Chocolade = Valentino
  • Snoep = snoepman uit Aalst
 • Top 5 beste verkopers
   • Hondjes
   • Poezen
   • 1B
   • Giraffen
   • Dolfijnen
 • Algemene indruk:
  • Minder bestellingen
  • Gemiddelde prijs per bestelling was wel gestegen
  • 600 euro minder omzet dan vorig jaar
 • Winst
  • Iets meer dan 2200 euro
 • Opmerking naar volgend jaar:
  • Kunnen we als ouderraad extra toelichting komen geven op infoavond van bos- en zeeklassen. Dit om onze bijdrage duidelijk te maken en wat voor impact het heeft op de maximumfactuur.
  • Volgend jaar eventueel in bulk kopen en zelf in zakjes steken.

Werkgroep Verkeersouders

 • Begeleiding van de fietsers op vrijdag 24 maart 2023
  • Samenwerking tussen school, verkeersouders en ouderraad
 • Controle van de fietsen tijdens de dag op veiligheid
  • Verkeersouders gaan het zelf doen wegens personeelstekort bij Politie

Soepbedeling

 • Soep is besteld
 • Gaat door op donderdag 30 maart 2023 tussen 11:30 en 12:30
  • Last minute wijziging door school.
  • Komt beter uit in hun weekthema
 • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
  • Enkele ouders hadden zich vrijgehouden voor woensdag. Door wijziging van datum kunnen deze niet meer helpen
  • Geïnteresseerden werkgroep- en doe-ouders mogen dit kenbaar maken.
  • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brenge

Werkgroep Digikids

 • Whatsapp groep in orde = 4 deelnemers
 • Eerste brainstorm gepland na paaseitjes en fietscontrole

Werkgroep Rommelmarkt “Een Beke Meer”

 • Gaat door op zaterdag 24 juni 
  • Aanvraag voor straat af te zetten is binnen
  • Leuke ideetjes uit brainstorm gekomen
   • Springkasteel
   • Grimmage
   • Foodtruck
   • Versiering in samenspraak met juffen
   • Flyer in ontwikkeling
   • Enkel voor kinderen en personeel die link hebben met de school
   • Kinder- en babyspullen mogen verkocht worden
   • Taccato komt optreden

Punten voor de school

 • Hoe verlopen de voorinschrijvingen online?
  • Dinsdag 21 maart worden de voorinschrijvingen afgesloten dus nog geen info hierrond.
  • Wel 18 instappers via broers, zussen en personeelsleden. Deze mensen worden nu reeds gecontacteerd voor het verder verloop van de inschrijving.
  • Kan school hierrond eventueel iets communiceren via smartschool of ander medium. Het leeft bij de ouders die hun kind willen inschrijven.
 • Kleuterturnen
  • Juf Marjan is terug
  • Vaste klasjuffen voorzagen zelf bewegingsmoment met de kinderen
 • Communicatie rond “Leesplezier begint hier”:
  • School verspreidt flyer hiervoor die dan door de ouder wordt ingevuld. Daarna blijft het stil. Flyer bleef in communicatieschriftje zitten.
   • Is niet duidelijk dat mensen dit zelf online moeten bestellen. Bericht gaf indruk dat het bestellen was via de school.
   • Tip aan ouder vanuit de ouderraad: sneller berichtje op de brooddoos voor extra info te vragen

Punten van de school

 • Afwezigheden opvangen wordt moeilijk. Soms is opofferen van de zorg zelfs niet meer voldoende om afwezigheden op te vangen.
 • Communicatie voor korte termijnafwezigheden wordt moeilijk bij te houden en tot minimum beperkt. Zou anders voor teveel aan berichten zorgen.
  • Vraag vanuit de ouderraad is om deze info algemeen te verspreiden zodat ouders weten dat er geen communicatie rond zal gebeuren want vaak zit men hierop te wachten.

Punten voor de schoolraad

 • Geen punten voor de schoolraad

Punten van de schoolraad

 • Ontslag van Piet Verhulst als voorzitter op eigen vraag is aanvaard
 • Nieuwe Lid vanuit ouderraad Tijl Mettepenningen is aanvaard.
 • Taakverdeling:
  • Voorzitter = Tijl Mettepenningen
  • Ondervoorzitter = Evelien Van de Perre
  • Secretaris = Tanja Jans
 • Nieuw aanmeldingssysteem toegelicht
  • Maximum aantal instappers voor schooljaar 2023-2024
   • 33 voor Nieuwstraat
   • 11 voor Donkersterstraat
  • Opwaardering Donkerstraat toegelicht = zie vorig verslag ouderraad
  • Personeelsbestand
   • Langdurige afwezigheden kunnen opgevangen worden
   • Bij korte afwezigheden wordt de zorg opgeofferd
   • Patrick (busbegeleider) heeft ook busrijbewijs behaald en is back-up van Renaud
  • Volgende vergadering schoolraad
   • Donderdag 22 juni 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Vergaderverslag 20 maart 2023 Meer lezen »

Vergaderverslag 25 januari 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Te bespreken punten vorige vergadering
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Vanaf nu vragen we aan de leden om binnen de 2 weken na het ontvangen van het verslag uw opmerkingen kenbaar te maken.
Indien geen opmerkingen zal het verslag automatisch goedgekeurd worden en op de website gepubliceerd worden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Whatsapp in orde en 11 leden
 • Heeft school al meer info over herinrichting?
 • Besluit:
  • OR zal starten met brainstorm over de mogelijkheden.
  • De school is hier reeds mee bezig om info te verzamelen bij leerkrachten en leerlingen.
  • Beide actoren zullen daarna hun ideeën samenleggen.
   • Geeft bredere kijk op het item.
   • Ieder idee kan een meerwaarde zijn.
   • Met de interessantste en meest creatieve ideeën kunnen beide partijen samen verder werken.

Werkgroep Stip-It actie

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Week van 10 tot 17 februari
 • Besluit:
  • Polsbandjes zijn besteld.
   • Enkel voor het lager en de leerkrachten.
   • 300 exemplaren
  • Extra activiteit voor de werkgroep gaat de school nog over nadenken en doorgeven aan de OR

Werkgroep paaseitjes

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Gaat door op 20 of 27 maart 2023 tussen 1700 en 2000
 • Binnenkort bezoek snoepleverancier
 • Wie wil er paashaas zijn?
 • Besluit:
  • Gaat door op maandag 20 maart tussen 1700 en 2000
  • Leveranciers
   • Chocolade = Valentino
    • Levert op maandag 20 maart op school (directeur akkoord)
    • Aankoopprijs gestegen maar we behouden verkoopprijs van vorig jaar
   • Snoep = snoepman
    • Moet ter plaatse afgehaald worden
    • Nieuwe leverancier maar lijkt betrouwbare partner te kunnen zijn
   • Daling inkomsten:
    • Aankoopprijzen zijn gestegen. We kiezen bewust om geen prijsstijging door te voeren omdat we bewust zijn van een lagere verkoop wanneer de zakjes duurder worden.
   • Paashazen:
    • Christophe, Inge en Ulrike waren kandidaat in de eerste vergadering om deze hartverwarmende taak op zich te nemen. Te bekijken verder in de werkgroep.

Soepbedeling

 • Verantwoordelijke Inge
 • Gaat door op woensdag 29 maart 2023
 • Besluit:
  • Soep voor ongeveer 420 en personeel zal besteld worden
  • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
   • Geïnteresseerden mogen dit kenbaar maken.
   • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brengen

 

Hulp bij receptie Communie

 • Gaat door op 30 april
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren.

Hulp bij schoolfeest

 • Gaat door op 10 of 11 juni
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren. Rekenen op alle leden van de OR die dag!

Werkgroep Rommel of speelgoedmarkt

 • Whatsapp in orde en 9 leden
 • Gaat door op zaterdag 24 juni
 • Februari eerste startvergadering
  • Meer info zie punten van de school

Punten voor de school

Boekenpakket

 • Beslissing zal komen na de paasactie
 • Zouden leerkrachten liever boekenpakket of boekenbon hebben?
 • Besluit:
  • Leerkrachten kiezen voor de boekenbon

Preventie over digitalisering bij jongeren

 • Idee van project Childfocus
 • Diverse denkpistes naar voor gekomen:
  • Bericht via oudercontact meegeven met ouders
  • Samenwerken met jeugdbewegingen
  • Informeren bij overkoepelende organsaties waar leden OR in zetelen
  • Quiz organiseren
  • Bevraging doen en met cijfers de ouders informeren
  • ….
 • Besluit:
  • Voldoende punten om hier een werkgroep van te maken.
  • Deze zal binnenkort gecommuniceerd worden naar de leden zodat geïnteresseerden zich kunnen aanbieden om hieraan deel te nemen.

Punten van de school

Donkerstraat meer in de schijnwerpers zetten

 • Situatieschets
  • Nu iets meer dan 30 kinderen waarvan er 13 naar het 1ste leerjaar vertrekken volgend schooljaar
  • School wil 2 klassen van 22 leerlingen behouden
  • Instroom is nodig!
  • Bij nieuwe inschrijvingen zullen volgende plekken open gesteld worden op de website
   • 35 voor de Nieuwstraat
   • 11 voor de Donkerstraat
  • Werking toekomst
   • Men wil meer richting een open school gaan
    • Tuin meer integreren in het lessenpakket
    • Teamteaching of co-teaching
     • De 2 klassen meer laten samenwerken en iedereen leert van elkaar
     • 2 leerkrachten plannen hun agenda’s samen en stellen de lessen op elkaar af
    • Buitenspeelgoed komt in orde
     • Buitenkeuken is reeds afgewerkt
     • Carwash voor de fietsen is volgende project
    • Bevraging ouders
     • Op 26 januari zullen ouders Donkerstraat bevraagd worden naar hun mening over de werking van de school
     • Alle ideeën en opmerkingen zullen meegenomen worden om de nieuwe werking waarmee de school reeds gestart is verder uit te werken.
     • Meer info voor de ouders op donderdag 16 februari tijdens de donderdagactiviteit op de speelplaats waarop de ouders van de Donkerstraat uitgenodigd zijn door de juffen.
    • Werkgroep oprichten
     • Directeur vraagt of de ouderraad een lokale werkgroep wil ondersteunen en leiden. Een taak die de ouderraad met plezier op zich wil nemen.
     • Tijl zal dit op zich nemen.
     • Meer info volgt later
    • Rommelmarkt
     • De school vraagt of het mogelijk is om de activiteit van 24 juni (Rommelmarkt, speelgoedbeurs) te laten doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.
     • Er was geen bezwaar van de aanwezige leden en dus zal deze activiteit integraal doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.

Punten voor de schoolraad

 • Voordragen kandida(a)t(en) voorzitterschap
  • 1 kandidaat => Tijl
   • Geen bezwaren van de aanwezige leden op deze kandidatuurstelling.

Punten van de schoolraad

 • Volgende vergadering op maandag 6 februari 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Maandag 20 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Voorstel van Pieter naar aanleiding van ongeval in omgeving van de school:

 • Hij kent iemand die zelf ongeval gehad heeft en lezingen geeft aan kinderen op scholen over zijn ervaringen of groepsaankoop helpen, fluohesjes,… organiseren via school en ouderraad
 • Jeroen van de werkgroep van de verkeersouders zag het zitten om zijn schouders hieronder te steken.
  • Analyse van wat verkeersouders kunnen doen:
   • Eventueel een fietscontrole op school
   • Kijken wat mogelijk is via octopusplan
   • Sensibiliseringsactie
   • Kijken wat mogelijk is om reeds effect te kunnen zien op volgende Strapdag.

Vergaderverslag 25 januari 2023 Meer lezen »

Vergaderverslag 29 november 2022

Agenda

 • Werkgroep-ouders en doe-ouders stand van zaken
 • Evaluatie geplande werkgroepen ouderraad
  • Dag van de leerkracht
  • Evaluatie voorleesweek
  • Evaluatie eetfestijn
 • Voorstellen nieuwe werkgroepen ouderraad
  • Bevraging intakeformulier bij start van werkjaar
  • Nieuwe werkgroepen
 • Extra te bespreken punten
 • Punten van de school
 • Punten voor de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Werkgroep-ouders en Doe-ouders stand van zaken

 • Dagelijks bestuur ouderraad = 5 leden
 • Werkgroep-ouders = 10 leden
 • Doe-ouders = 13 leden

Evaluatie geplande werkgroepen ouderraad

Dag van de leerkracht: schenking van ontbijt

 • Totaalbedrag van 300 euro
 • Ontbijt verzorgd door de dochter van de directeur
 • Zeer positieve feedback gekregen van de leerkrachten

Evaluatie voorleesweek

 • 53 inschrijvingen van ouders
 • Persbericht verstuurd met veel reactie
 • Vragen voor de school
  • Heeft school interesse in lijst van ouders om daar tijdens het jaar iets mee te doen?
  • Mogen er meerdere voorlezers per klas komen bij de volgende editie? Nu 53 aanmeldingen en slechts 20 voorlezers blij gemaakt.
 • Mogelijkheden in de toekomst
  • 2 boeken na elkaar: risico op verlies van aandacht
  • 2 keer per week lijkt interessanter
  • Een boek lezen over meerdere dagen
  • Kort voorleesmoment net voor einde school
  • Eventueel ouders zelf boek te laten kiezen in samenspraak met leerkracht

Evaluatie eetfestijn

 • Contact met secretariaat voor helpers
 • Uiteindelijk enkel 2 a 3 helpers nodig voor afwas
 • Moeizame invulling van de lijst maar toch telkens 4 man.
 • Dankzij groene T-shirts van school viel onze T-shirt zeer goed op
 • Dikke 10 voor sfeer en gezelligheid aan de afwas; Dikke merci aan iedereen van ouderraad die mee geholpen heeft.

Voorstellen nieuwe werkgroepen ouderraad

Bevraging intakeformulier bij start van werkjaar

 

 

 

 • Groen op school
  • Mogelijk in 3 stappen:
   • 1ste: Doelstellingen, voorbeelden, brainstorm
   • 2de: samenbrengen van ieder zijn ideeën en opstellen van enquête voor de ouders en kinderen, eventueel met tekeningen.
   • 3de: werkbare voorstellen selecteren en uitwerken in een dossier om aan school voor te leggen
  • Koen gaat deze werkgroep trekken
  • Deelnemers melden bij Koen
  • Eerste vergadering in 2de helft van januari
 • Stip-it actie
  • Eventuele samenwerking met de school.
  • Wat doet school en waar kunnen we bij aansluiten?
  • Heeft plaats in de week voor krokus.
  • Vorig jaar alleen het bandje
 • Paaseitjesactie
  • Vrijwilligers nodig om de paaseitjes uit te delen tijdens het afhaalmoment
  • Van waar komt paashaaspak van vorig jaar op school?
   • Directeur wist niet exact van waar het kwam of waar het gehuurd geweest is.
  • 4de werkgroep zal gekozen worden uit onderstaande keuzes Quiz, Rommelmarkt of bordspelenavond
   • Uiteindelijke keuze gevallen voor de rommelmarkt of Speelgoedbeurs of ruilbeurs
    • Eventueel koppelen aan ophaling oude kleding
   • Tijl zal deze werkgroep leiden
   • Zal doorgaan 24 juni

Extra te bespreken punten:

Halloween

 • Halloweentocht zou zo goed als zeker eens ucces worden maar….
  • Benodigde tijd en aantal vrijwilligers zijn enorm
  • Niet te combineren met eindejaarsfeest
  • Op kindermaat
  • Moet meteen perfect verlopen, anders geen volk op volgende edities
  • Essentieel: voldoende vrijwilligers

Punten van de school

 • School heeft een boekenkast geïnstalleerd

Punten voor de school

Boekenpakket

Sinterklaas

 • Is er hulp nodig voor bezoek van de Sint?
  • Geen hulp nodig voor de school

Schoolfoto’s

 • Slechte achtergrond
 • Veel kinderen met ogen dicht
 • Verkeerde schoolnaam

Inschrijvingen

 • Hoe gaan de inschrijvingen gebeuren voor volgend schooljaar. In welke vorm en hoe gaat het in zijn werk. Blijven broers en zussen voorrang krijgen
 • School is verplicht van digitaal inschrijven toe te passen.
 • Houdt in:
  • Iedereen zal online moeten aanmelden
  • Stad zal filteren welk kind waar zal zitten
   • Met prio’s
   • Afstand van woonplaats
   • Rekening houdt rekening met broer en zus
   • Voor directie is het ook spannend

Werken thv van school

 • Stand van zaken voor volgende geplande werken thv de school
 • Kruispunt tramstatie 2023 zal niet gehaald worden, zal midden 2024
  • Als kruispunt vertraging heeft zal N8 ook vertraging oplopen

Schermtijd

 • Stand van zaken van filmpjes onder de middag?
  • Vernoemd geweest maar weinig verandering
 • Eventueel iets organiseren via ouderraad voor de kinderen
 • Eventueel via ouderraad elders info vragen
  • Ouderraden
  • Overkoepelende organisatie

Punten voor de schoolraad

 • Volgende vergadering op maandag 6 februari 2023

Punten van de schoolraad

 • Extra uren voor anderstalige nieuwkomers
 • Prioriteiten gaan liggen op Gedrag en digisprong
 • Pedagogische studiedag van 15 maart 2023 naar 25 januari 2023
 • Vernieuwingswerken in kleuterblok
 • Kiezen van nieuwe voorzitter komende van de ouderraad
  • Kandidaturen doorgeven aan Voorzitter ouderraad (Koen)

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Woensdag 25 januari 2023
 • Maandag 27 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Vrijdag 23 juni 2023

Vragen, opmerkingen of suggesties

Vergaderverslag 29 november 2022 Meer lezen »

Vergaderverslag 19 september 2022

Agenda

 • Dagelijks bestuur
 • Werkgroep-ouder en doe-ouder
 • Activiteiten ouderraad
 • Evaluatie ledenrekrutering
 • Evaluatie strapdag
 • Punten van de school
 • Punten voor de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties
 •  

Nieuwe leden

We verwelkomen Jolien, Steven, Pieter, Ulrike, Natasja & Lorenz als nieuwe werkgroepouders en Lindsey, Jonathan, Stijn, Sharon & Yana als nieuwe doe-ouders. 

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit: Koen, Anneleen, Evelien, Tijl & Inge.

Voorzitter = Koen

De voorzitter is het gezicht van de ouderraad, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur:
  • initiatieven nemen
  • coördineren
  • uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Ondervoorzitter = Anneleen

Vervangt de voorzitter op tijdens zijn afwezigheden.

Penningmeester = Evelien

De penningmeester beheert het geld van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Secretaris = Tijl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven, mails en andere stukken namens de ouderraad
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst

Extra leden dagelijks bestuur = Inge

 • Trekken van een werkgroep
 • Bijspringen indien nodig

Werkgroep-ouders en Doe-ouders

Voorstellen voor nieuwe werkjaar

 • Invoeren van doe-ouders
  • Moeten niet actief deelnemen aan werkgroepen of vergaderingen
  • Worden geactiveerd bij uitvoering van werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn
   • Bedeling paaseitjes
   • Hulp bij receptie van communie
   • Hulp bij schoolfeest
   • Hulp bij eetfestijn

Regels voor het nieuwe jaar

 • Taakverdeling
  • Leden dagelijks bestuur
   • Zorgen voor de dagdagelijkse werking van de ouderraad
   • Nemen maximaal deel aan vergaderingen
    • minimum 3 van de 6 vergaderingen
   • Trekken de werkgroepen (minimum 1)
  • Werkgroep-ouders
   • Nemen maximaal deel aan de vergaderingen
    • Minimum 3 van de 6 vergaderingen
   • Werken actief mee met minimum 1 werkgroep
  • Doe-ouders
   • Moeten niet aanwezig zijn op vergaderingen
   • Moeten niet meewerken in een werkgroep
   • Helpen bij activiteiten van de werkgroep

Activiteiten ouderraad

 

Activiteit

Datum

Extra info

Werkgroepleider

Verkeersactie

16 sep 2022

Werkgroep verkeersouders

Jeroen

Voorleesweek

23 nov 2022

Actieplan en concept reeds gekend

Anneleen + Inge

Eetfestijn

25 en 26 nov 2022

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Soepbedeling

08 feb 2023

Te bekijken door Inge hoeveel volk er nodig is

Inge

STIP antipesten

10 – 17 feb 2023

Enkel lager onderwijs

Niet voor kleuters

Evelien

Paaseitjesverkoop

27 maa 2023

Actieplan en concept reeds gekend

Koen en Evelien

Communie

30 apr 2023

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Schoolfeest

10-11 jun 2023

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Koekjesverkoop

STOP

Energie en kosten wegen niet op tegen winst

 

Mooimakers

STOP

 

 
 

 

 

 

 

Evaluatie ledenrekrutering

 • Informatieavond start schooljaar
  • Flyer
  • Website
  • Smartschool
  • Facebookpagina
 • Resultaat:
  • 4 nieuwe werkgroep-ouders
  • 5 nieuwe doe-ouders

Evaluatie Strapdag

 • Kleuters niet fietsvaardig genoeg
 • Wie te voet kwam van gemeenteplein kreeg ook lintje
 • Communicatie
 • Flyers Donkerstraat via Octopusplan
 • Ondanks regen een groot succes

Nieuwe activiteiten

Voor de punten in het vet was zeer veel interesse tijdens de vergadering en zijn mogelijkheden voor nieuwe werkgroepen.

 • Groen op school
  • Mogelijks nieuwe werkgroep
  • Hoe kan de school groener worden?
  • Bevraging bij de ouders wat ze zien zitten?
  • Meer lucht, minder hitte minder beton
 • Quiz
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Paasbrunch
  • Geen interesse voor
 • Rommelmarkt of Speelgoedbeurs of ruilbeurs
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Zwerfvuil
 • Ontbijtmand voor moederdag?
 • Bordspelenavond
  • Ouders+ kinderen = gezinsavond
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Netwerkmoment voor nieuwe ouders
 • ZUCO-kids

Punten van de school

 • Toelichting personeelsbestand BME
  • Personeel aanwerven is niet eenvoudig maar de school is met een volledige ploeg kunnen starten aan het nieuwe schooljaar.
  • School krijgt extra uren van de minister voor de anderstaligen. Telling in oktober is van belang om toegewezen uren te behouden.
  • Terug 3 derdes. Zorgt voor druk op de zorguren omdat er 24 uur per week daar naartoe gaat
  • Personeel Multi inzetbaar
   • Secretariaat + toezicht
   • Toezicht + poetsen
  • Conclusie = school is geslaagd in het maken van een zeer moeilijke puzzel en heeft indruk dat deze bij iedereen goed onthaald is.
 • Kaderen prioriteiten en jaarthema = 2 hoofdpunten
  • Omgaan met moeilijk gedrag en zorgen voor veilige sfeer
   • Meer dynamiek in de klas
   • Proactieve cirkels
   • Nieuwe visie pedagogisch beleid
   • Nieuw speelplaatsbeleid
  • Digisprong
   • Meer digitalisering in de klas
   • Niet alleen spelletjes maar ook globaal gebruik pc (office,…)
   • Vanaf 2de leerjaar
  • Zorgwerking: woordje uitleg
   • Krullenbollessen om motoriek te pushen
   • Extra aandacht voor taalfocus
 • Sponsoring: Dag van de leerkracht/fruitproject?
  • Dag van de leerkracht
   • 5 oktober
   • School en ouderraad leggen samen voor uitgebreid ontbijt
   • Alle personeel HCBME mag hieraan deelnemen
   • Er is een bedrag van 300 euro bijgelegd voor de dag van de leerkracht
  • Fruitproject
   • Niet zo tevreden van vorige leverancier
   • Willen lokaal fruit aankopen dat op school geleverd wordt
    • Leverancier van Lennik
    • Goede commentaren van andere scholen (Herne)
    • Geen transport meer met busje van school
    • Kost 3 euro meer en HCBME vraagt of OR deze wil sponsoren.
   • Ouderraad gaat akkoord om meerprijs van 3 euro per kind op zich te nemen voor een totaal van 431 leerlingen. Dit komt op een totaal van 1293
 • Infoavond ouders 3de graad: gebruik sociale media
  • CLB zou workshop geven in de klas
  • Kinderen vooral vanaf 5de leerjaar staan onder grote druk ivm sociale media en maken er soms verkeerdelijk gebruik van

Punten voor de school

Door sluiting van het zwembad zijn er geen zwemlessen = school en stad Ninove hebben geen alternatieven

Punten voor de schoolraad

Startvergadering maandag 26 september 2022

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Dinsdag 29 november 2022
 • Woensdag 25 januari 2023
 • Maandag 27 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Vrijdag 23 juni 2023

Vragen, opmerkingen of suggesties

Van de verkeersouders:

 • Gemachtigd opzichter via ouderraad voor leden op te leiden
 • Nog 2 keer fietspooling dit schooljaar waarvoor leerlingen een brief gaan meekrijgen
 • Maximum met octopusschool is bereikt voor veiligheid aan hoofdschool

Bedenking van enkele ouders:

 • Zijn filmpjes nodig tijdens de middagpauze? Is extra scherrmtijd
  • School gaat dit in vraag stellen.

 

Vergaderverslag 19 september 2022 Meer lezen »

Vergaderverslag 24 juni 2022

Agenda

 • Welkomstwoord door Voorzitter
 • Evaluatie eindejaarsfeest
 • Punten van en voor de school
 • Punten van de schoolraad
 • Vragen/opmerkinge/suggesties
 • Bedankingsreceptie

Welkomstwoord door voorzitter

Dankwoord van onze voorzitter aan alle aanwezigen voor hun komst. Langs zijn kant werd iedereen bedankt voor zijn inzet afgelopen jaar voor de ouderraad en voor het eindejaarsfeest

Evaluatie eindejaarsfeest

Financiële cijfers
Er is een omzet gedraaid van 6600 euro.
Nog niet alle facturen zijn binnen maar aan de hand van de offertes  zou er 3940 euro kosten gemaakt zijn.
Dit zorgt voor een winst van ongeveer 2660 euro.

Medewerkers
We mochten voor het schoolfeest rekenen op de hulp van bijna 70 medewerkers die alleen minimum 1 shift van 2 uur gewerkt hebben. Onze dank gaat zeker en vast naar hen uit, zonder hun hulp was deze editie niet mogelijk geweest.

Positieve punten

 • Goede verstandhouding met de drankencentrale Beyl uit Eizeringen die zorgde voor de nodige herbevoorradingen.
 • Concept ouders en kinderen samen sloeg ontzettend aan
 • Positieve berichtgeving in kranten en op sociale media
 • Goede teamspirit en motivatie onder de helpers
 • Door de vele medewerkers was het licht werk
 • Grimage van kinderen was ontzettend populair
 • Eventueel ook tattoos op armen en benen

Punten ter verbetering

 • Iets zwaardere muziekinstallatie
 • Tijdig rechten voor muziek aanvragen
 • Tijdig alles melden aan stad en hulpdiensten
 • Letten op eten en afval in sportzaal
 • Asbakken voorzien aan schoolpoort (veel peuken)
 • Meer Witkap glazen voorzien (afruimers konden niet volgen)
 • Meer reclame maken bij kinderen
  • Flyers meegeven
  • Affiches ophangen in school
  • Eventueel sponsor zoeken hiervoor
 • Springkastelen
  • Timeslots
  • Leeftijdsgebonden maken?
  • Eventueel kleinere exemplaren voor beter overzicht

Eindconclusie
De hierboven te verbeteren punten zijn allemaal details. Belangrijkste conclusie is dat het een zeer mooi, groots en onvergetelijk eindejaarsfeest was.
Indien jullie nog opmerkingen of verbeterpunten hebben mogen jullie deze nog steeds doorgeven voor de volgende editie.

Punten van en voor de school

School feliciteerde de ouderraad met het mooie geslaagde eindejaarsfeest

Punten van de schoolraad

Opvang

Vanaf 6.30u voorbije schooljaren, maar na oplijsting bijna niemand aanwezig voor 7u. Schoolraad keurde goed om vanaf schooljaar 2022-2023 opvang ’s morgens te laten starten om 7u zoals ook in de andere vestigingen van Hartencollege

Nuttige data:

 • Lokale verlofdagen :
  • Dinsdag 28 februari 2023 (carnaval)
  • Maandag 12 juni 2023 (schoolfeest)
 • Kennismakingsmoment : woensdag 31 augustus 2022
 • Infoavond : maandag 5 september 2022 (18u kleuters, 19u lager)
 • Eetfestijn : 25 en 26 november 2022
 • Eerste communie : zondag 30 april 2023 om 13u
 • Vormsel : zaterdag 6 mei 2023
 • Schoolfeest : zaterdag 10 juni 2023 (reserve zondag 11 juni 2023)
 • Pedagogische studiedagen :
  • Woensdag 5 oktober 2022 (gedrag)
  • Woensdag 16 november 2022 (HC Ninove – taalbeleid stad Ninove)
  • Woensdag 15 maart 2023 (gedrag)

Infrastructuur Nieuwstraat

 • Eerste fase :
  • Sanitair kleuters
  • Klas juf Sigrid + juf Katrien
  • Speelzaal kleuters
  • Instapklas sanitaire blok herschikken (muur slopen + opening van klas naar toilet)
 • Tweede fase (na 2 jaar) :
  • Rest kleuterblok
 • Geen nieuws over verbouwing kloostergebouw: lange lijst voor ons

Vragen/opmerkingen/suggesties

Alle opmerkingen met deze editie van het eindejaarsfeest mogen doorgegeven worden aan Tijl

Startvergadering zal begin september plaatsvinden

Ouderraad zal aanwezig zijn op info-moment van de school op 5 september 2022. Info-moment is om 18u voor de kleuters en 19u voor het lager.  Ouderraad zal aperitief aanbieden bij aankomst ouders. Daarna kunnen leden ouderraad hun kind mee vergezellen naar de klas in hun T-shirt om zo de ouderraad zichtbaar aanwezig te maken. Ook zullen er flyers uitgedeeld worden.

Bedankingsreceptie

Er werd een heus anti-pasta buffet aangeboden aan alle medewerkers van het eindejaarsfeest.

Vergaderverslag 24 juni 2022 Meer lezen »

Vergaderverslag 17 maart 2022

Agenda

 • Evaluatie paasactie
 • Evaluatie stickeractie
 • Stand van zaken Mooimakers
 • Nieuwjaarsetentje
 • Punten van en voor de school
 • Stand van zaken eindejaarsfeest
 • Vragen/opmerkingen/suggesties

Mededelingen

 • We verwelkomen Lynn tijdens deze vergadering. Lynn is mama van Gust (Uiltjes), Cyriel en Mia.
 • Inge zet haar engagement even on hold. Ze wordt als secretaris tijdelijk vervangen door Tijl. De vrijgekomen plek in het bestuur wordt voorlopig niet ingevuld.
 • Het nieuwjaarsetentje wordt verplaatst naar 24 of 25 juni. De exacte datum wordt nog bepaald.

Evaluatie paasactie

 • De paasactie bracht € 2.700 op (€ 6.500 omzet, € 3.300 aankoopkosten)
 • Afhaalmoment gaat door op 28/03

Evaluatie stickeractie

 • De stickeractie zelf was een groot succes. Er werden 8 klasposters ingediend.
 • De actie zorgde wel voor extra werk voor de leerkrachten. Dat kan volgend jaar met wat enkele duidelijke richtlijnen mogelijks verlicht worden.
 • Het uiteindelijke doel, leerlingen die veilig(er) van en naar school komen, is behaald.

Annulatie Mooimakers

 • Door het wegvallen van de werkgroepverantwoordelijke is beslist deze actie te verplaatsen naar volgend schooljaar.

Punten van de school

 • Het aantal zieken bij de leerlingen blijkt onder controle te zijn maar het aantal afwezige leerkrachten wordt stilaan problematisch. Voorlopig worden de afwezigheden nog opgevangen, maar er zijn geen extra leerkrachten meer beschikbaar

Punten voor de school

 • Kies kleur tegen Pesten-bandjes voor peuters en kleuters: de bandjes werden dit jaar niet uigedeeld aan de peuters en 1ste kleuters omdat zij het concept “pesten” nog niet genoeg kennen. Volgend jaar hoeven voor hen geen bandjes meer besteld te worden
 • Buitenspeeldag: op 20/04 gaat de buitenspeeldag door. De leerkrachten worden hierover geïnformeerd zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij het geven van huiswerk.
 • Neemt juf Deborah de uiltjesklas over: daarover is nog geen duidelijkheid.

Eindejaarsfeest

 • Werkgroep werd opgestart en heeft al enkele vergaderingen achter de rug. De groep werd onlangs versterkt door juf Liesbeth en juf Marie-Ann
 • Het thema is Fata Morgana, de opdrachten blijven nog even geheim
 • De aanwezigheid voltallige ouderraad zal nodig zijn om deze dag tot een goed einde te brengen. Binnenkort wordt ook een oproep uitgestuurd voor vrijwilligers die geen lid zijn van de ouderraad.
 • We zijn nog actief op zoek naar grimeurs, verhuurders van springkastelen en een fotograaf.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

 

Vergaderverslag 17 maart 2022 Meer lezen »

Vergaderverslag 26 januari 2022

Agenda

 • Welkom Jolien
 • Evaluatie kerstactie
 • Stand van zaken Mooimakers
 • Opstart paasactie
 • Opstart Soep op School
 • Opstart eindejaarsfeest
 • Punten van de school
 • Punten voor de school
 • Vragen/opmerkingen/suggesties

Welkom Jolien

We verwelkomen Jolien als nieuw lid van de Ouderraad. Jolien’s dochtertje Ameline zit in de Giraffenklas bij juf Hilde.

Evaluatie kerstmarkt

 • Koekjesverkoop bracht € 1.500 op (€2.000 omzet, €500 kosten)
 • Voor volgend jaar:
  • Toegang tot professionele keuken?
  • Extra werkgroep voor kerstmarkt?

Stand van zaken Mooimakers

 • Anneleen en Inge leiden de werkgroep
 • Gaat door op 24 april
 • Samenwerking met Chiro en/of Ninoofse Zwerfvuiljagers

Opstart paasactie

 • Evelien leidt de werkgroep
 • We volgen grotendeels het draaiboek van vorig jaar:
  • Online bestellen
  • Paaseitjes, truffels en snoep
  • Bestellen bij Valentino en Candy
 • Visuals nog updaten naar 2022
 • Geven we de bestellingen opnieuw mee met de leerlingen of kiezen we voor een afhaalmoment (cfr kerstkoekjes)? To be discussed

Opstart Soep op School

 • Inge neemt de leiding
 • Woensdag 16 februari
 • 80 liter aankopen
 • Verdelen op school door Anneleen, Inge en Evelien in de Nieuwstraat, Tijl in de donkerstraat

Opstart eindejaarsfeest

 • Opstarten werkgroep onder leiding van Tijl
 • Zaterdag 11 juni 2022 (back-up zondag 12/06)
 • Deel uitmaken van de werkgroep? Stuur een berichtje naar Tijl
 • Aan alle leden: graag vrijhouden in de agenda, want we zullen heel wat handen nodig hebben
 • Eerste punt op de agenda: concept uitwerken

Punten van de school

 • Covid-maatregelen: sinds 27/01/2022 nieuwe regel. Indien kinderen zelf niet besmet zijn of symptomen vertonen, hoeven ze niet meer thuis te blijven (zelfs met besmetting binnen het gezin). In de praktijk wil dat zeggen dat klassen enkel nog zullen sluiten als leerkrachten in quarantaine moeten.
 • Naast meester Tanguy (lichamelijke expressie) is ook juf Marlies op onze school gestart. Zij zal de klassen geregeld bezoeken voor een uurtje muzische expressie. Jelke zorgt voor versterking op het secretariaat. Renaud is de nieuwe buschauffeur en klusjesman.

Punten voor de school

 • Verlofdag 8 maart: niet de meest praktische timing?
  • Intussen is de verlofdag verlegd naar vrijdag 3 juni
 • Samenwerking nieuwe traiteur?
  • Gekozen voor een lokale traiteur die voor lokale producten kiest. Eten is heel lekker. Kinderen zijn tevreden!

Punten van de schoolraad

 • Schoolraad vindt plaats op maandag 31 januari 2022.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

De volgende vergadering gaat door donderdag 17 januari 2022

Vergaderverslag 26 januari 2022 Meer lezen »

Vergaderverslag 18 november 2021

 • Verwelkoming
 • Stemming voorzitter + nieuw(e) bestuurslid/leden
 • Stand van zaken overgang OV naar OR
 • Stand van zaken ‘Voorleesweek’
 • Stand van zaken ‘Kerstmarkt’
 • Evaluatie actie verkeersouders
 • Evaluatie zandbak donkerstraat
 • Opstart actie Mooimakers
 • Punten van de school
 • Vragen/opmerkingen/suggesties

Stemming voorzitter + nieuwe bestuursleden

 • Kandidaten voorzitter:
  Koen heeft zich als enige officieel kandidaat gesteld. De kandidatuur werd gestemd en unaniem goedgekeurd.
 • Kandidaten dagelijks bestuur:
  Tijl heeft zich als enige officieel kandidaat gesteld. De kandidatuur werd gestemd en unaniem goedgekeurd. 

Stand van zaken overgang OV naar OR

 • Nieuwe rekening: Binnenkort volmachten ok.
 • Huishoudelijk reglement: Zo goed als rond. Enkel de verzekering moet nog aangevuld worden. Ligt nog bij Yvan volgens de laatste berichten.

Stand van zaken voorleesweek

 • Lezers voor alle klassen
 • Verdeling boekjes
 • Praktische info 24/11
  Alles staat klaar mag fysiek nog doorgaan, laatste wijzigingen worden nog doorgegeven. Lezers zullen pas om 10u00 aanwezig zijn op school en wachten aan het deel achter de rode schoolpoort en zullen dan geïnstalleerd worden in de klas voor de speeltijd. Na de speeltijd wordt er voorgelezen. De voorlezers krijgen een goodiebag en er zullen ook foto’s genomen worden.

  Deze activiteit is ondertussen al doorgegaan en prima verlopen. Zowel voorlezers als juffen waren heel tevreden. Er werd zelfs koffie voorzien door de mensen van het secretariaat om buiten te kunnen nuttigen. We zijn in onze opzet geslaagd.

Stand van zaken kerstmarkt

 • Inschrijving ok
 • Concept
 • Helpers op 12/12
 • Back-up indien afgelast
  Werkgroep is gelanceerd en hebben goed gebrainstormd. Alle voorbereidingen zijn klaar. Concept: koffiehuisje met koffie en warme chocomelk, aangevuld met eventueel sterke drank en/of toppings. Er worden ook zelfgebakken koekjes verkocht. Er zijn nog geen inkopen gedaan. Er wordt afgewacht hoe de situatie rond het laten doorgaan van evenementen vordert.

  Ondertussen hebben we al vernomen dat deze activiteit niet zal kunnen doorgaan. We schakelen over op plan B: koekjesverkoop.

Evaluatie actie verkeersouders/strapdag

 • Meer dan 100 deelnemers fiets pooling
 • Versterkt actie Helm Op Fluo Top
 • Veel persaandacht
  Leerkrachten hadden de impact hierop wat onderschat en vinden dat het stickeren wel wat tijd in beslag neemt maar ook de eerste keer dat er hieraan wordt deelgenomen. Na verloop misschien wat beter gestructureerd. De directeur stuurt nog een mail rond met eventuele opmerkingen rond het dragen van de fluohesjes aangezien het volgens sommige mensen niet zo fair verloopt.

Evaluatie zandbak donkerstraat

 • Totale kost: kleine €500
 • Mooi resultaat, enthousiaste leerkrachten en leerlingen
  De schijven blijken iets te klein te zijn voor de kinderen om een paadje te maken dus indien er nog mensen zijn die grotere boomschijven kunnen bekomen of indien er snoeiers zijn onder ons die hun bomen gaan snoeien en schijven kunnen bekomen van ongeveer 40 à 50 diameter doorsnede graag contact opnemen met de directeur of met het bestuur.

Opstart actie Mooimakers

 • Opstarten werkgroep
 • Vastleggen periode/datum
  De werkgroep zal opgestart worden via WhatsApp en zal voor in het voorjaar van volgend jaar zijn.

Punten van de school

 • Vervoer bos- en zeeklassen
  Aangezien de kosten voor het vervoer steeds hoger oplopen hebben we algemeen besloten om het bedrag voor de bos- en zeeklassen op te trekken naar 20 euro per kind ipv de oorspronkelijke 15 euro. Blijkbaar was het vervoer van vorige bos- en zeeklassen niet betaald maar dat is ondertussen wel in orde gekomen.
 • BME-activiteiten: wijzigingen
  Eetfestijn wordt afhalen gezien de huidige maatregelen
  Oudercontacten terug online
  Nieuw rapport: toelichting en feedback ouders
  Nieuw rapport volgens de zill doeleinden. Er werd naar feedback gevraagd van de ouders en werd wel ok bevonden.
 • Corona
  Corona-regels worden goed opgevolgd
 • Afwezigheden personeel en vervanging
  Wordt opgevangen door voornamelijk vrijwilligers vooral in de ochtend- en avondopvang. Onder de leerkrachten vallen de afwezigheden nog goed mee.
 • Extra lestijden minister
  Nieuwe leerkracht aangeworven met alle extra lestijden door de minister verkregen. Deze nieuwe meester heet Tanguy en zal bewegingsexpressie om de 4 weken in elke klas geven zodoende de leerkrachten te verlichten met al hun extra werk

Vragen, opmerkingen of suggesties?

 

De volgende vergadering gaat door vrijdag 28 januari 2022

Vergaderverslag 18 november 2021 Meer lezen »