fbpx

Vergaderverslag 25 januari 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Te bespreken punten vorige vergadering
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Vanaf nu vragen we aan de leden om binnen de 2 weken na het ontvangen van het verslag uw opmerkingen kenbaar te maken.
Indien geen opmerkingen zal het verslag automatisch goedgekeurd worden en op de website gepubliceerd worden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Whatsapp in orde en 11 leden
 • Heeft school al meer info over herinrichting?
 • Besluit:
  • OR zal starten met brainstorm over de mogelijkheden.
  • De school is hier reeds mee bezig om info te verzamelen bij leerkrachten en leerlingen.
  • Beide actoren zullen daarna hun ideeën samenleggen.
   • Geeft bredere kijk op het item.
   • Ieder idee kan een meerwaarde zijn.
   • Met de interessantste en meest creatieve ideeën kunnen beide partijen samen verder werken.

Werkgroep Stip-It actie

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Week van 10 tot 17 februari
 • Besluit:
  • Polsbandjes zijn besteld.
   • Enkel voor het lager en de leerkrachten.
   • 300 exemplaren
  • Extra activiteit voor de werkgroep gaat de school nog over nadenken en doorgeven aan de OR

Werkgroep paaseitjes

 • Whatsapp in orde en 8 leden
 • Gaat door op 20 of 27 maart 2023 tussen 1700 en 2000
 • Binnenkort bezoek snoepleverancier
 • Wie wil er paashaas zijn?
 • Besluit:
  • Gaat door op maandag 20 maart tussen 1700 en 2000
  • Leveranciers
   • Chocolade = Valentino
    • Levert op maandag 20 maart op school (directeur akkoord)
    • Aankoopprijs gestegen maar we behouden verkoopprijs van vorig jaar
   • Snoep = snoepman
    • Moet ter plaatse afgehaald worden
    • Nieuwe leverancier maar lijkt betrouwbare partner te kunnen zijn
   • Daling inkomsten:
    • Aankoopprijzen zijn gestegen. We kiezen bewust om geen prijsstijging door te voeren omdat we bewust zijn van een lagere verkoop wanneer de zakjes duurder worden.
   • Paashazen:
    • Christophe, Inge en Ulrike waren kandidaat in de eerste vergadering om deze hartverwarmende taak op zich te nemen. Te bekijken verder in de werkgroep.

Soepbedeling

 • Verantwoordelijke Inge
 • Gaat door op woensdag 29 maart 2023
 • Besluit:
  • Soep voor ongeveer 420 en personeel zal besteld worden
  • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
   • Geïnteresseerden mogen dit kenbaar maken.
   • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brengen

 

Hulp bij receptie Communie

 • Gaat door op 30 april
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren.

Hulp bij schoolfeest

 • Gaat door op 10 of 11 juni
 • School verantwoordelijk voor organisatie, ouderraad levert helpers
 • Helpers gezocht die zich die dag willen engageren. Rekenen op alle leden van de OR die dag!

Werkgroep Rommel of speelgoedmarkt

 • Whatsapp in orde en 9 leden
 • Gaat door op zaterdag 24 juni
 • Februari eerste startvergadering
  • Meer info zie punten van de school

Punten voor de school

Boekenpakket

 • Beslissing zal komen na de paasactie
 • Zouden leerkrachten liever boekenpakket of boekenbon hebben?
 • Besluit:
  • Leerkrachten kiezen voor de boekenbon

Preventie over digitalisering bij jongeren

 • Idee van project Childfocus
 • Diverse denkpistes naar voor gekomen:
  • Bericht via oudercontact meegeven met ouders
  • Samenwerken met jeugdbewegingen
  • Informeren bij overkoepelende organsaties waar leden OR in zetelen
  • Quiz organiseren
  • Bevraging doen en met cijfers de ouders informeren
  • ….
 • Besluit:
  • Voldoende punten om hier een werkgroep van te maken.
  • Deze zal binnenkort gecommuniceerd worden naar de leden zodat geïnteresseerden zich kunnen aanbieden om hieraan deel te nemen.

Punten van de school

Donkerstraat meer in de schijnwerpers zetten

 • Situatieschets
  • Nu iets meer dan 30 kinderen waarvan er 13 naar het 1ste leerjaar vertrekken volgend schooljaar
  • School wil 2 klassen van 22 leerlingen behouden
  • Instroom is nodig!
  • Bij nieuwe inschrijvingen zullen volgende plekken open gesteld worden op de website
   • 35 voor de Nieuwstraat
   • 11 voor de Donkerstraat
  • Werking toekomst
   • Men wil meer richting een open school gaan
    • Tuin meer integreren in het lessenpakket
    • Teamteaching of co-teaching
     • De 2 klassen meer laten samenwerken en iedereen leert van elkaar
     • 2 leerkrachten plannen hun agenda’s samen en stellen de lessen op elkaar af
    • Buitenspeelgoed komt in orde
     • Buitenkeuken is reeds afgewerkt
     • Carwash voor de fietsen is volgende project
    • Bevraging ouders
     • Op 26 januari zullen ouders Donkerstraat bevraagd worden naar hun mening over de werking van de school
     • Alle ideeën en opmerkingen zullen meegenomen worden om de nieuwe werking waarmee de school reeds gestart is verder uit te werken.
     • Meer info voor de ouders op donderdag 16 februari tijdens de donderdagactiviteit op de speelplaats waarop de ouders van de Donkerstraat uitgenodigd zijn door de juffen.
    • Werkgroep oprichten
     • Directeur vraagt of de ouderraad een lokale werkgroep wil ondersteunen en leiden. Een taak die de ouderraad met plezier op zich wil nemen.
     • Tijl zal dit op zich nemen.
     • Meer info volgt later
    • Rommelmarkt
     • De school vraagt of het mogelijk is om de activiteit van 24 juni (Rommelmarkt, speelgoedbeurs) te laten doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.
     • Er was geen bezwaar van de aanwezige leden en dus zal deze activiteit integraal doorgaan op de speelplaats van de Donkerstraat.

Punten voor de schoolraad

 • Voordragen kandida(a)t(en) voorzitterschap
  • 1 kandidaat => Tijl
   • Geen bezwaren van de aanwezige leden op deze kandidatuurstelling.

Punten van de schoolraad

 • Volgende vergadering op maandag 6 februari 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Maandag 20 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties

Voorstel van Pieter naar aanleiding van ongeval in omgeving van de school:

 • Hij kent iemand die zelf ongeval gehad heeft en lezingen geeft aan kinderen op scholen over zijn ervaringen of groepsaankoop helpen, fluohesjes,… organiseren via school en ouderraad
 • Jeroen van de werkgroep van de verkeersouders zag het zitten om zijn schouders hieronder te steken.
  • Analyse van wat verkeersouders kunnen doen:
   • Eventueel een fietscontrole op school
   • Kijken wat mogelijk is via octopusplan
   • Sensibiliseringsactie
   • Kijken wat mogelijk is om reeds effect te kunnen zien op volgende Strapdag.