fbpx

Vergaderverslag 20 maart 2023

Agenda

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Evaluatie werkgroepen en activiteiten
 • Punten voor de school
 • Punten van de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Punten van de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties

Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden.

Evaluatie werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Groen op School

 • Ouderraad:
  • Eerste vergadering is gepland voor algemene brainstorm te doen op maandag 27 maart 2023
 • School:
  • Is er info verzameld bij leerkrachten en leerlingen?
   • Op school ging het meer over de werking van de speelplaats. Minder over het groene aspect van school.
    • Meer over communicatie op de speelplaats.

Werkgroep Stip-It actie

 • Polsbandjes besteld en geleverd
  • Hebben de eerste leerjaren deze ontvangen? Kinderen van ouders uit de ouderraad gaven aan dat hun kind geen bandje ontvangen had. Hoewel ze wel aangekocht geweest zijn.
   • Moeten we ze nog aankopen in de toekomst?
   • Moet tijdstip van uitdelen herbekeken worden?
 • Extra activiteiten?
   • Werkgroep was opgericht maar niet geactiveerd geweest.

Werkgroep paaseitjes

 • Uitdelen ging door op maandag 20 maart tussen 1700 en 1930
 • Leveranciers
  • Chocolade = Valentino
  • Snoep = snoepman uit Aalst
 • Top 5 beste verkopers
   • Hondjes
   • Poezen
   • 1B
   • Giraffen
   • Dolfijnen
 • Algemene indruk:
  • Minder bestellingen
  • Gemiddelde prijs per bestelling was wel gestegen
  • 600 euro minder omzet dan vorig jaar
 • Winst
  • Iets meer dan 2200 euro
 • Opmerking naar volgend jaar:
  • Kunnen we als ouderraad extra toelichting komen geven op infoavond van bos- en zeeklassen. Dit om onze bijdrage duidelijk te maken en wat voor impact het heeft op de maximumfactuur.
  • Volgend jaar eventueel in bulk kopen en zelf in zakjes steken.

Werkgroep Verkeersouders

 • Begeleiding van de fietsers op vrijdag 24 maart 2023
  • Samenwerking tussen school, verkeersouders en ouderraad
 • Controle van de fietsen tijdens de dag op veiligheid
  • Verkeersouders gaan het zelf doen wegens personeelstekort bij Politie

Soepbedeling

 • Soep is besteld
 • Gaat door op donderdag 30 maart 2023 tussen 11:30 en 12:30
  • Last minute wijziging door school.
  • Komt beter uit in hun weekthema
 • Die dag zullen enkele helpers nodig zijn.
  • Enkele ouders hadden zich vrijgehouden voor woensdag. Door wijziging van datum kunnen deze niet meer helpen
  • Geïnteresseerden werkgroep- en doe-ouders mogen dit kenbaar maken.
  • Helpers wordt gevraagd om pollepel en grote gietbeker mee te brenge

Werkgroep Digikids

 • Whatsapp groep in orde = 4 deelnemers
 • Eerste brainstorm gepland na paaseitjes en fietscontrole

Werkgroep Rommelmarkt “Een Beke Meer”

 • Gaat door op zaterdag 24 juni 
  • Aanvraag voor straat af te zetten is binnen
  • Leuke ideetjes uit brainstorm gekomen
   • Springkasteel
   • Grimmage
   • Foodtruck
   • Versiering in samenspraak met juffen
   • Flyer in ontwikkeling
   • Enkel voor kinderen en personeel die link hebben met de school
   • Kinder- en babyspullen mogen verkocht worden
   • Taccato komt optreden

Punten voor de school

 • Hoe verlopen de voorinschrijvingen online?
  • Dinsdag 21 maart worden de voorinschrijvingen afgesloten dus nog geen info hierrond.
  • Wel 18 instappers via broers, zussen en personeelsleden. Deze mensen worden nu reeds gecontacteerd voor het verder verloop van de inschrijving.
  • Kan school hierrond eventueel iets communiceren via smartschool of ander medium. Het leeft bij de ouders die hun kind willen inschrijven.
 • Kleuterturnen
  • Juf Marjan is terug
  • Vaste klasjuffen voorzagen zelf bewegingsmoment met de kinderen
 • Communicatie rond “Leesplezier begint hier”:
  • School verspreidt flyer hiervoor die dan door de ouder wordt ingevuld. Daarna blijft het stil. Flyer bleef in communicatieschriftje zitten.
   • Is niet duidelijk dat mensen dit zelf online moeten bestellen. Bericht gaf indruk dat het bestellen was via de school.
   • Tip aan ouder vanuit de ouderraad: sneller berichtje op de brooddoos voor extra info te vragen

Punten van de school

 • Afwezigheden opvangen wordt moeilijk. Soms is opofferen van de zorg zelfs niet meer voldoende om afwezigheden op te vangen.
 • Communicatie voor korte termijnafwezigheden wordt moeilijk bij te houden en tot minimum beperkt. Zou anders voor teveel aan berichten zorgen.
  • Vraag vanuit de ouderraad is om deze info algemeen te verspreiden zodat ouders weten dat er geen communicatie rond zal gebeuren want vaak zit men hierop te wachten.

Punten voor de schoolraad

 • Geen punten voor de schoolraad

Punten van de schoolraad

 • Ontslag van Piet Verhulst als voorzitter op eigen vraag is aanvaard
 • Nieuwe Lid vanuit ouderraad Tijl Mettepenningen is aanvaard.
 • Taakverdeling:
  • Voorzitter = Tijl Mettepenningen
  • Ondervoorzitter = Evelien Van de Perre
  • Secretaris = Tanja Jans
 • Nieuw aanmeldingssysteem toegelicht
  • Maximum aantal instappers voor schooljaar 2023-2024
   • 33 voor Nieuwstraat
   • 11 voor Donkersterstraat
  • Opwaardering Donkerstraat toegelicht = zie vorig verslag ouderraad
  • Personeelsbestand
   • Langdurige afwezigheden kunnen opgevangen worden
   • Bij korte afwezigheden wordt de zorg opgeofferd
   • Patrick (busbegeleider) heeft ook busrijbewijs behaald en is back-up van Renaud
  • Volgende vergadering schoolraad
   • Donderdag 22 juni 2023

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Donderdag 04 mei 2023
 • Zaterdag 24 juni 2023 (na de rommelmarkt Donkerstraat)

Vragen, opmerkingen of suggesties