fbpx

Vergaderverslag 19 september 2022

Agenda

 • Dagelijks bestuur
 • Werkgroep-ouder en doe-ouder
 • Activiteiten ouderraad
 • Evaluatie ledenrekrutering
 • Evaluatie strapdag
 • Punten van de school
 • Punten voor de school
 • Punten voor de schoolraad
 • Volgende vergaderingen
 • Vragen, opmerkingen of suggesties
 •  

Nieuwe leden

We verwelkomen Jolien, Steven, Pieter, Ulrike, Natasja & Lorenz als nieuwe werkgroepouders en Lindsey, Jonathan, Stijn, Sharon & Yana als nieuwe doe-ouders. 

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit: Koen, Anneleen, Evelien, Tijl & Inge.

Voorzitter = Koen

De voorzitter is het gezicht van de ouderraad, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur:
  • initiatieven nemen
  • coördineren
  • uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Ondervoorzitter = Anneleen

Vervangt de voorzitter op tijdens zijn afwezigheden.

Penningmeester = Evelien

De penningmeester beheert het geld van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Secretaris = Tijl

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de ouderraad. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven, mails en andere stukken namens de ouderraad
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst

Extra leden dagelijks bestuur = Inge

 • Trekken van een werkgroep
 • Bijspringen indien nodig

Werkgroep-ouders en Doe-ouders

Voorstellen voor nieuwe werkjaar

 • Invoeren van doe-ouders
  • Moeten niet actief deelnemen aan werkgroepen of vergaderingen
  • Worden geactiveerd bij uitvoering van werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn
   • Bedeling paaseitjes
   • Hulp bij receptie van communie
   • Hulp bij schoolfeest
   • Hulp bij eetfestijn

Regels voor het nieuwe jaar

 • Taakverdeling
  • Leden dagelijks bestuur
   • Zorgen voor de dagdagelijkse werking van de ouderraad
   • Nemen maximaal deel aan vergaderingen
    • minimum 3 van de 6 vergaderingen
   • Trekken de werkgroepen (minimum 1)
  • Werkgroep-ouders
   • Nemen maximaal deel aan de vergaderingen
    • Minimum 3 van de 6 vergaderingen
   • Werken actief mee met minimum 1 werkgroep
  • Doe-ouders
   • Moeten niet aanwezig zijn op vergaderingen
   • Moeten niet meewerken in een werkgroep
   • Helpen bij activiteiten van de werkgroep

Activiteiten ouderraad

 

Activiteit

Datum

Extra info

Werkgroepleider

Verkeersactie

16 sep 2022

Werkgroep verkeersouders

Jeroen

Voorleesweek

23 nov 2022

Actieplan en concept reeds gekend

Anneleen + Inge

Eetfestijn

25 en 26 nov 2022

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Soepbedeling

08 feb 2023

Te bekijken door Inge hoeveel volk er nodig is

Inge

STIP antipesten

10 – 17 feb 2023

Enkel lager onderwijs

Niet voor kleuters

Evelien

Paaseitjesverkoop

27 maa 2023

Actieplan en concept reeds gekend

Koen en Evelien

Communie

30 apr 2023

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Schoolfeest

10-11 jun 2023

Georganiseerd door school

Paar mensen voor alles mee voor te bereiden

Dag zelf catering helpen doen

Tijl

Koekjesverkoop

STOP

Energie en kosten wegen niet op tegen winst

 

Mooimakers

STOP

 

 
 

 

 

 

 

Evaluatie ledenrekrutering

 • Informatieavond start schooljaar
  • Flyer
  • Website
  • Smartschool
  • Facebookpagina
 • Resultaat:
  • 4 nieuwe werkgroep-ouders
  • 5 nieuwe doe-ouders

Evaluatie Strapdag

 • Kleuters niet fietsvaardig genoeg
 • Wie te voet kwam van gemeenteplein kreeg ook lintje
 • Communicatie
 • Flyers Donkerstraat via Octopusplan
 • Ondanks regen een groot succes

Nieuwe activiteiten

Voor de punten in het vet was zeer veel interesse tijdens de vergadering en zijn mogelijkheden voor nieuwe werkgroepen.

 • Groen op school
  • Mogelijks nieuwe werkgroep
  • Hoe kan de school groener worden?
  • Bevraging bij de ouders wat ze zien zitten?
  • Meer lucht, minder hitte minder beton
 • Quiz
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Paasbrunch
  • Geen interesse voor
 • Rommelmarkt of Speelgoedbeurs of ruilbeurs
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Zwerfvuil
 • Ontbijtmand voor moederdag?
 • Bordspelenavond
  • Ouders+ kinderen = gezinsavond
  • Positief ontvangen en mogelijks nieuwe werkgroep
 • Netwerkmoment voor nieuwe ouders
 • ZUCO-kids

Punten van de school

 • Toelichting personeelsbestand BME
  • Personeel aanwerven is niet eenvoudig maar de school is met een volledige ploeg kunnen starten aan het nieuwe schooljaar.
  • School krijgt extra uren van de minister voor de anderstaligen. Telling in oktober is van belang om toegewezen uren te behouden.
  • Terug 3 derdes. Zorgt voor druk op de zorguren omdat er 24 uur per week daar naartoe gaat
  • Personeel Multi inzetbaar
   • Secretariaat + toezicht
   • Toezicht + poetsen
  • Conclusie = school is geslaagd in het maken van een zeer moeilijke puzzel en heeft indruk dat deze bij iedereen goed onthaald is.
 • Kaderen prioriteiten en jaarthema = 2 hoofdpunten
  • Omgaan met moeilijk gedrag en zorgen voor veilige sfeer
   • Meer dynamiek in de klas
   • Proactieve cirkels
   • Nieuwe visie pedagogisch beleid
   • Nieuw speelplaatsbeleid
  • Digisprong
   • Meer digitalisering in de klas
   • Niet alleen spelletjes maar ook globaal gebruik pc (office,…)
   • Vanaf 2de leerjaar
  • Zorgwerking: woordje uitleg
   • Krullenbollessen om motoriek te pushen
   • Extra aandacht voor taalfocus
 • Sponsoring: Dag van de leerkracht/fruitproject?
  • Dag van de leerkracht
   • 5 oktober
   • School en ouderraad leggen samen voor uitgebreid ontbijt
   • Alle personeel HCBME mag hieraan deelnemen
   • Er is een bedrag van 300 euro bijgelegd voor de dag van de leerkracht
  • Fruitproject
   • Niet zo tevreden van vorige leverancier
   • Willen lokaal fruit aankopen dat op school geleverd wordt
    • Leverancier van Lennik
    • Goede commentaren van andere scholen (Herne)
    • Geen transport meer met busje van school
    • Kost 3 euro meer en HCBME vraagt of OR deze wil sponsoren.
   • Ouderraad gaat akkoord om meerprijs van 3 euro per kind op zich te nemen voor een totaal van 431 leerlingen. Dit komt op een totaal van 1293
 • Infoavond ouders 3de graad: gebruik sociale media
  • CLB zou workshop geven in de klas
  • Kinderen vooral vanaf 5de leerjaar staan onder grote druk ivm sociale media en maken er soms verkeerdelijk gebruik van

Punten voor de school

Door sluiting van het zwembad zijn er geen zwemlessen = school en stad Ninove hebben geen alternatieven

Punten voor de schoolraad

Startvergadering maandag 26 september 2022

Volgende vergaderingen ouderraad

 • Dinsdag 29 november 2022
 • Woensdag 25 januari 2023
 • Maandag 27 maart 2023
 • Donderdag 04 mei 2023
 • Vrijdag 23 juni 2023

Vragen, opmerkingen of suggesties

Van de verkeersouders:

 • Gemachtigd opzichter via ouderraad voor leden op te leiden
 • Nog 2 keer fietspooling dit schooljaar waarvoor leerlingen een brief gaan meekrijgen
 • Maximum met octopusschool is bereikt voor veiligheid aan hoofdschool

Bedenking van enkele ouders:

 • Zijn filmpjes nodig tijdens de middagpauze? Is extra scherrmtijd
  • School gaat dit in vraag stellen.