fbpx

Vergaderverslag 24 juni 2022

Agenda

 • Welkomstwoord door Voorzitter
 • Evaluatie eindejaarsfeest
 • Punten van en voor de school
 • Punten van de schoolraad
 • Vragen/opmerkinge/suggesties
 • Bedankingsreceptie

Welkomstwoord door voorzitter

Dankwoord van onze voorzitter aan alle aanwezigen voor hun komst. Langs zijn kant werd iedereen bedankt voor zijn inzet afgelopen jaar voor de ouderraad en voor het eindejaarsfeest

Evaluatie eindejaarsfeest

Financiële cijfers
Er is een omzet gedraaid van 6600 euro.
Nog niet alle facturen zijn binnen maar aan de hand van de offertes  zou er 3940 euro kosten gemaakt zijn.
Dit zorgt voor een winst van ongeveer 2660 euro.

Medewerkers
We mochten voor het schoolfeest rekenen op de hulp van bijna 70 medewerkers die alleen minimum 1 shift van 2 uur gewerkt hebben. Onze dank gaat zeker en vast naar hen uit, zonder hun hulp was deze editie niet mogelijk geweest.

Positieve punten

 • Goede verstandhouding met de drankencentrale Beyl uit Eizeringen die zorgde voor de nodige herbevoorradingen.
 • Concept ouders en kinderen samen sloeg ontzettend aan
 • Positieve berichtgeving in kranten en op sociale media
 • Goede teamspirit en motivatie onder de helpers
 • Door de vele medewerkers was het licht werk
 • Grimage van kinderen was ontzettend populair
 • Eventueel ook tattoos op armen en benen

Punten ter verbetering

 • Iets zwaardere muziekinstallatie
 • Tijdig rechten voor muziek aanvragen
 • Tijdig alles melden aan stad en hulpdiensten
 • Letten op eten en afval in sportzaal
 • Asbakken voorzien aan schoolpoort (veel peuken)
 • Meer Witkap glazen voorzien (afruimers konden niet volgen)
 • Meer reclame maken bij kinderen
  • Flyers meegeven
  • Affiches ophangen in school
  • Eventueel sponsor zoeken hiervoor
 • Springkastelen
  • Timeslots
  • Leeftijdsgebonden maken?
  • Eventueel kleinere exemplaren voor beter overzicht

Eindconclusie
De hierboven te verbeteren punten zijn allemaal details. Belangrijkste conclusie is dat het een zeer mooi, groots en onvergetelijk eindejaarsfeest was.
Indien jullie nog opmerkingen of verbeterpunten hebben mogen jullie deze nog steeds doorgeven voor de volgende editie.

Punten van en voor de school

School feliciteerde de ouderraad met het mooie geslaagde eindejaarsfeest

Punten van de schoolraad

Opvang

Vanaf 6.30u voorbije schooljaren, maar na oplijsting bijna niemand aanwezig voor 7u. Schoolraad keurde goed om vanaf schooljaar 2022-2023 opvang ’s morgens te laten starten om 7u zoals ook in de andere vestigingen van Hartencollege

Nuttige data:

 • Lokale verlofdagen :
  • Dinsdag 28 februari 2023 (carnaval)
  • Maandag 12 juni 2023 (schoolfeest)
 • Kennismakingsmoment : woensdag 31 augustus 2022
 • Infoavond : maandag 5 september 2022 (18u kleuters, 19u lager)
 • Eetfestijn : 25 en 26 november 2022
 • Eerste communie : zondag 30 april 2023 om 13u
 • Vormsel : zaterdag 6 mei 2023
 • Schoolfeest : zaterdag 10 juni 2023 (reserve zondag 11 juni 2023)
 • Pedagogische studiedagen :
  • Woensdag 5 oktober 2022 (gedrag)
  • Woensdag 16 november 2022 (HC Ninove – taalbeleid stad Ninove)
  • Woensdag 15 maart 2023 (gedrag)

Infrastructuur Nieuwstraat

 • Eerste fase :
  • Sanitair kleuters
  • Klas juf Sigrid + juf Katrien
  • Speelzaal kleuters
  • Instapklas sanitaire blok herschikken (muur slopen + opening van klas naar toilet)
 • Tweede fase (na 2 jaar) :
  • Rest kleuterblok
 • Geen nieuws over verbouwing kloostergebouw: lange lijst voor ons

Vragen/opmerkingen/suggesties

Alle opmerkingen met deze editie van het eindejaarsfeest mogen doorgegeven worden aan Tijl

Startvergadering zal begin september plaatsvinden

Ouderraad zal aanwezig zijn op info-moment van de school op 5 september 2022. Info-moment is om 18u voor de kleuters en 19u voor het lager.  Ouderraad zal aperitief aanbieden bij aankomst ouders. Daarna kunnen leden ouderraad hun kind mee vergezellen naar de klas in hun T-shirt om zo de ouderraad zichtbaar aanwezig te maken. Ook zullen er flyers uitgedeeld worden.

Bedankingsreceptie

Er werd een heus anti-pasta buffet aangeboden aan alle medewerkers van het eindejaarsfeest.