fbpx

Vergaderverslag 17 maart 2022

Agenda

 • Evaluatie paasactie
 • Evaluatie stickeractie
 • Stand van zaken Mooimakers
 • Nieuwjaarsetentje
 • Punten van en voor de school
 • Stand van zaken eindejaarsfeest
 • Vragen/opmerkingen/suggesties

Mededelingen

 • We verwelkomen Lynn tijdens deze vergadering. Lynn is mama van Gust (Uiltjes), Cyriel en Mia.
 • Inge zet haar engagement even on hold. Ze wordt als secretaris tijdelijk vervangen door Tijl. De vrijgekomen plek in het bestuur wordt voorlopig niet ingevuld.
 • Het nieuwjaarsetentje wordt verplaatst naar 24 of 25 juni. De exacte datum wordt nog bepaald.

Evaluatie paasactie

 • De paasactie bracht € 2.700 op (€ 6.500 omzet, € 3.300 aankoopkosten)
 • Afhaalmoment gaat door op 28/03

Evaluatie stickeractie

 • De stickeractie zelf was een groot succes. Er werden 8 klasposters ingediend.
 • De actie zorgde wel voor extra werk voor de leerkrachten. Dat kan volgend jaar met wat enkele duidelijke richtlijnen mogelijks verlicht worden.
 • Het uiteindelijke doel, leerlingen die veilig(er) van en naar school komen, is behaald.

Annulatie Mooimakers

 • Door het wegvallen van de werkgroepverantwoordelijke is beslist deze actie te verplaatsen naar volgend schooljaar.

Punten van de school

 • Het aantal zieken bij de leerlingen blijkt onder controle te zijn maar het aantal afwezige leerkrachten wordt stilaan problematisch. Voorlopig worden de afwezigheden nog opgevangen, maar er zijn geen extra leerkrachten meer beschikbaar

Punten voor de school

 • Kies kleur tegen Pesten-bandjes voor peuters en kleuters: de bandjes werden dit jaar niet uigedeeld aan de peuters en 1ste kleuters omdat zij het concept “pesten” nog niet genoeg kennen. Volgend jaar hoeven voor hen geen bandjes meer besteld te worden
 • Buitenspeeldag: op 20/04 gaat de buitenspeeldag door. De leerkrachten worden hierover geïnformeerd zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij het geven van huiswerk.
 • Neemt juf Deborah de uiltjesklas over: daarover is nog geen duidelijkheid.

Eindejaarsfeest

 • Werkgroep werd opgestart en heeft al enkele vergaderingen achter de rug. De groep werd onlangs versterkt door juf Liesbeth en juf Marie-Ann
 • Het thema is Fata Morgana, de opdrachten blijven nog even geheim
 • De aanwezigheid voltallige ouderraad zal nodig zijn om deze dag tot een goed einde te brengen. Binnenkort wordt ook een oproep uitgestuurd voor vrijwilligers die geen lid zijn van de ouderraad.
 • We zijn nog actief op zoek naar grimeurs, verhuurders van springkastelen en een fotograaf.

Vragen, opmerkingen of suggesties?