fbpx

Vergaderverslag 18 november 2021

 • Verwelkoming
 • Stemming voorzitter + nieuw(e) bestuurslid/leden
 • Stand van zaken overgang OV naar OR
 • Stand van zaken ‘Voorleesweek’
 • Stand van zaken ‘Kerstmarkt’
 • Evaluatie actie verkeersouders
 • Evaluatie zandbak donkerstraat
 • Opstart actie Mooimakers
 • Punten van de school
 • Vragen/opmerkingen/suggesties

Stemming voorzitter + nieuwe bestuursleden

 • Kandidaten voorzitter:
  Koen heeft zich als enige officieel kandidaat gesteld. De kandidatuur werd gestemd en unaniem goedgekeurd.
 • Kandidaten dagelijks bestuur:
  Tijl heeft zich als enige officieel kandidaat gesteld. De kandidatuur werd gestemd en unaniem goedgekeurd. 

Stand van zaken overgang OV naar OR

 • Nieuwe rekening: Binnenkort volmachten ok.
 • Huishoudelijk reglement: Zo goed als rond. Enkel de verzekering moet nog aangevuld worden. Ligt nog bij Yvan volgens de laatste berichten.

Stand van zaken voorleesweek

 • Lezers voor alle klassen
 • Verdeling boekjes
 • Praktische info 24/11
  Alles staat klaar mag fysiek nog doorgaan, laatste wijzigingen worden nog doorgegeven. Lezers zullen pas om 10u00 aanwezig zijn op school en wachten aan het deel achter de rode schoolpoort en zullen dan geïnstalleerd worden in de klas voor de speeltijd. Na de speeltijd wordt er voorgelezen. De voorlezers krijgen een goodiebag en er zullen ook foto’s genomen worden.

  Deze activiteit is ondertussen al doorgegaan en prima verlopen. Zowel voorlezers als juffen waren heel tevreden. Er werd zelfs koffie voorzien door de mensen van het secretariaat om buiten te kunnen nuttigen. We zijn in onze opzet geslaagd.

Stand van zaken kerstmarkt

 • Inschrijving ok
 • Concept
 • Helpers op 12/12
 • Back-up indien afgelast
  Werkgroep is gelanceerd en hebben goed gebrainstormd. Alle voorbereidingen zijn klaar. Concept: koffiehuisje met koffie en warme chocomelk, aangevuld met eventueel sterke drank en/of toppings. Er worden ook zelfgebakken koekjes verkocht. Er zijn nog geen inkopen gedaan. Er wordt afgewacht hoe de situatie rond het laten doorgaan van evenementen vordert.

  Ondertussen hebben we al vernomen dat deze activiteit niet zal kunnen doorgaan. We schakelen over op plan B: koekjesverkoop.

Evaluatie actie verkeersouders/strapdag

 • Meer dan 100 deelnemers fiets pooling
 • Versterkt actie Helm Op Fluo Top
 • Veel persaandacht
  Leerkrachten hadden de impact hierop wat onderschat en vinden dat het stickeren wel wat tijd in beslag neemt maar ook de eerste keer dat er hieraan wordt deelgenomen. Na verloop misschien wat beter gestructureerd. De directeur stuurt nog een mail rond met eventuele opmerkingen rond het dragen van de fluohesjes aangezien het volgens sommige mensen niet zo fair verloopt.

Evaluatie zandbak donkerstraat

 • Totale kost: kleine €500
 • Mooi resultaat, enthousiaste leerkrachten en leerlingen
  De schijven blijken iets te klein te zijn voor de kinderen om een paadje te maken dus indien er nog mensen zijn die grotere boomschijven kunnen bekomen of indien er snoeiers zijn onder ons die hun bomen gaan snoeien en schijven kunnen bekomen van ongeveer 40 à 50 diameter doorsnede graag contact opnemen met de directeur of met het bestuur.

Opstart actie Mooimakers

 • Opstarten werkgroep
 • Vastleggen periode/datum
  De werkgroep zal opgestart worden via WhatsApp en zal voor in het voorjaar van volgend jaar zijn.

Punten van de school

 • Vervoer bos- en zeeklassen
  Aangezien de kosten voor het vervoer steeds hoger oplopen hebben we algemeen besloten om het bedrag voor de bos- en zeeklassen op te trekken naar 20 euro per kind ipv de oorspronkelijke 15 euro. Blijkbaar was het vervoer van vorige bos- en zeeklassen niet betaald maar dat is ondertussen wel in orde gekomen.
 • BME-activiteiten: wijzigingen
  Eetfestijn wordt afhalen gezien de huidige maatregelen
  Oudercontacten terug online
  Nieuw rapport: toelichting en feedback ouders
  Nieuw rapport volgens de zill doeleinden. Er werd naar feedback gevraagd van de ouders en werd wel ok bevonden.
 • Corona
  Corona-regels worden goed opgevolgd
 • Afwezigheden personeel en vervanging
  Wordt opgevangen door voornamelijk vrijwilligers vooral in de ochtend- en avondopvang. Onder de leerkrachten vallen de afwezigheden nog goed mee.
 • Extra lestijden minister
  Nieuwe leerkracht aangeworven met alle extra lestijden door de minister verkregen. Deze nieuwe meester heet Tanguy en zal bewegingsexpressie om de 4 weken in elke klas geven zodoende de leerkrachten te verlichten met al hun extra werk

Vragen, opmerkingen of suggesties?

 

De volgende vergadering gaat door vrijdag 28 januari 2022