fbpx

Vergaderverslag 20 september 2021

Verwelkoming en voorstelling Ouderraad

De Ouderraad, wat is dat?

 • Een groep ouders
  • die op een constructieve positieve manier een brug willen vormen tussen ouders en school
  • een ondersteunende hand willen bieden aan een samenwerking met de school
  • die op een dynamische en gemotiveerde manier activiteiten willen organiseren met als doel het welzijn op de school te verhogen door met de obrengsten te investeren in duurzame zaken
 • Een dagelijks bestuur (bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders uit de ouderraad)
  • Voorzitter: Michael
  • Onder-Voorzitter: Anneleen
  • Secreatris: Inge
  • Penningmeester: Evelien
  • IT specialist & FB beheerder: Koen

Wat hebben we reeds gerealiseerd?

 • tweejaarlijks betaalt de ouderraad het busvervoer van de zee- & bosklassen
 • aankoop van zowel speel als didactisch materiaal
 • organisatie van allerlei activiteiten (paaseierenverkoop, koekenverkoop, …)
 • helpende handen bieden bij het eetfestijn georganiseerd door de school
 • een goede band opbouwen met de school

Kennismakingsrondje

 • alle aanwezige leden stellen zich kort voor (naam, kinderen + klas, motivatie)
 • in bijlage kunnen jullie de ledenlijst vinden voor het schooljaar 2021-2022

Activiteitenkalender + trekker

 • 5/10/2021: Dag van de leerkracht (gekozen door het dagelijks bestuur door de korte periode)
 • Oktober: aankleding van de ‘zandbak’ op de speelplaats van de Donkerstraat (Michael)
 • 20/11/2021-28/11/2021: Voorleesweek (Anneleen)
 • Voorjaar/Najaar: mooimakers (Inge & Michael)
 • December: eventueel standje op de kerstmarkt van Pollare (Koen)
 • 28/1/2022: Nieuwjaarsetentje (Michael)
 • Maart: Paaseierenverkoop (Koen & Evelien)
 • 7/5/2022: Receptie 1e communie (Koen)
 • Juni: Organisatie eindejaarsactiviteit door ouderraad (Michael)

Opmaken “Social Kalender”

 • Doel:
  • komen tot een kalender die op voorhand afgesproken is en waar we niet last minute moeten gaan bekijken wat we ermee gaan doen
  • activiteiten digitaal mee ondersteunen waar de school zal rond werken

Ondersteuning Strapdag vanuit de werkgroep Verkeersouders

 • Wat is strapdag?
  • Kinderen komen te voet of met de fiets naar school
  • Liefst met fluovestje (en helm indien met de fiets)
 • Wat doet ouderraad hierin?
  • Meefietsen met leerkrachten vanop afgesproken vertrekplaatsen
  • uitdelen van polsbandjes aan de ingang van de school
 • Wanneer gaat dit door?
  • Vrijdag 15 oktober 2021

Punten vanuit de school

 • Uitleg nieuwe methode taal
 • alle communicatie zal gebeuren vanuit Smartschool
 • Er wordt gewerkt aan een nieuw schoolreglement
 • Meedelen activiteiten
  • bosklassen (25/10/2021 – 29/10/2021)
  • eetfestijn (26/11/2021 +27/11/2021)
  • zeeklassen (16/5/2022 – 20/05/2022)
  • Eerste communie 2e leerjaar (7/5/2022)
  • grootouderfeest
  • Scholenveldloop
 • Feedback geven ivm sponsortocht van 20/09/2021
 • Dankwoordje voor het opknappen van de zandbak in de Donkerstraat

Meedelen data volgende vergaderingen

 • Donderdag 18/11/2021
 • Vrijdag 28/1/2022 (Nieuwjaarsetentje)
 • Donderdag 17/3/2022
 • Vrijdag 24/6/2022